Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galerijné resumé roku 2010

Galerijné resumé roku 2010

Hlavnými oblasťami  činnosti  Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v zmysle jej zriaďovacej listiny a plánu úloh na rok 2010, bola výstavná a kultúrno-vzdelávacia činnosť. Galéria v  roku 2010 usporiadala spolu dvadsaťdva výstav – z toho v sídle galérie dvanásť a deväť v iných kultúrnych inštitúciách. Do zahraničia bola v roku 2010 vyvezená jedna výstava.
Najúspešnejšími výstavnými projektmi za rok 2010 bola výstava Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1969-2009, ktorú si začiatkom roku 2010 pozrelo 2148 návštevníkov (celkovo od začiatku výstavy, v decembri 2009, videlo výstavu celkom 2427 návštevníkov). Druhým najúspešnejším projektom boli výstavy Ateliér maľby Koceľova 23 (absolventi profesora Jána Bergera a výstava Život a dielo spisovateľa Karla Čapka, ktoré si prezrelo 2022 návštevníkov. V tomto období bola prístupná aj interaktívna detský výstava „Za dverami ateliéru“, ktorá sa tešila obľube najmä u detských návštevníkov. Výstavu videlo 1792 divákov. Spomenúť možno aj výstavu žiakov stredných odborných sklárskych škôl Krehké stretnutia/Křehká setkání a výstavu prievidzkej výtvarníčky Oľgy Šarinovej, ktoré videlo 1863 návštevníkov.

Výstava Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 1969-2009Odborní pracovníci pracovali aj na príprave a realizácii výstavných projektov v iných kultúrnych inštitúciách. Za rok 2010 sa podarilo takto uskutočniť deväť výstavných podujatí. Spomenúť môžeme úspešné prezentácie trenčianskeho výtvarníka Juraja Oravca v Tatranskej galérii v Poprade, alebo na Bratislavskom hrade. Reprízy výstavy realizovanej v Trenčíne sa na pôde Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši dočkal sklársky výtvarník Miloš Balgavý. Ďalej pokračovala aktívna spolupráca s Galériou Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom. Z nej vzišla kolektívna výstava „Žena v tvorbe návratistov“, ako aj reprízy výstavy Mateja Lacka a Moniky Pavlechovej. Vrcholom však bola inštalácia najvýznamnejších diel M. A. Bazovského v priestoroch trnavskej Galérie Jána Koniarka.

M. A. Bazovský: Tempery a gvaše

V oblasti kultúrno-vzdelávacej činnosti galérie sa za rok 2010 uskutočnilo rekordných 234 podujatí, ktoré navštívilo 5.189 návštevníkov. Ambíciou tejto oblasti činnosti galérie je rozširovať vedomostný, ale aj esteticko-výchovný horizont návštevníkov všetkých vekových kategórií. Táto oblasť činnosti galérie sa dočkala svojho rozšírenia v podobe malého bábkového divadla, ktorého ambíciou je prepájať literárno-dramatické s výtvarným umením.
Aj v tomto roku sa Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne zapojila do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií (15. mája). Spoluorganizátorom podujatia bolo už po štvrtýkrát Trenčianske múzeum v Trenčíne. Podujatie si už našlo svojich stabilných návštevníkov a napriek nepriaznivému počasiu toho dňa sme zaznamenali vysokú návštevnosť. Brány galérie prekročilo 597 priaznivcov.
Celková návštevnosť galérie dosiahla v  roku 2010 – 13.390 návštevníkov.  Z tohto množstva si expozície a výstavy prezrelo 9.790 návštevníkov. Koncerty a iné podujatia organizované v priestoroch galérie navštívilo 3.600 ľudí.
Galéria Miloša Alexandra Bazovského sa aj v roku 2010 uchádzala o viacero grantov. Mesto Trenčín podporilo aj v tomto roku tvorivé aktivity pre deti, dospelých i seniorov v  Ateliéri Majstra Galerka. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo tri projekty. Okrem akvizičnej činnosti podporu získali aj projekty na vydanie publikácie mapujúcej históriu galérie a hravo-náučnej publikácie pre deti. Trenčianska nadácia podporila realizáciu štvrtého ročníka Noci múzeí a galérií.