Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Hlasujte za náš projekt

Hlasujte za náš projekt

Galéria Miloša Alexandra Bazovského a Ateliér Majstra Galerka sa uchádzajú o podporu Nadácie SPP na financovanie projektu: "Umenie pre všetkých. Otvorená galéria.". Na to, aby sme mohli skvalitniť našu ponuku pre Vás, našich návštevníkov, potrebujeme aj Vašu pomoc. Stačí na webovej stránke Nadácie SPP zahlasovať za náš projekt.
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne zorganizuje množstvo kultúrno-vzdelávacích aktivít, sprievodných podujatí, workshopov, stretnutí pre širokú verejnosť obyvateľov i návštevníkov mesta Trenčín. Projektom sa skvalitnia už obľúbené aktivity a zároveň sa pripravia aj nové podujatia pre malých aj veľkých návštevníkov galérie. Vytvorí sa priestor pre kreatívny oddych, sebarealizáciu, medziľudskú komunikáciu, živú priateľskú atmosféru. Cez zážitkové stretnutia sa obohatia životy detí, dospelých a seniorov, priblíži sa im moderné a súčasné výtvarné umenie a motivujú sa k vlastnej tvorivej činnosti.
Hlasovanie Vám zaberie možno 1 minútu z Vášho času, no nám veľmi pomôže, preto si každý Váš hlas veľmi ceníme.

Ďakujeme!

Hlasovať za projekt