Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Hry s umením 4

 Hry s umením 4
Pre svojich malých, ale i veľkých návštevníkov, vydala Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ďalšieho hravého sprievodcu svetom výtvarného umenia Hry s umením 4. 
Publikácia je určená predovšetkým deťom, ale venovaná je aj dospelým a seniorom. Jej hlavnou úlohou bude učiť deti, ako sa tvorivo pozerať na diela vystavené v galérii, hľadať inšpirácie na tvorivú prácu s umením. Jednoduché tvorivé úlohy majú nielen u detí rozvíjať grafomotoriku, fantáziu a tvorivé myslenie. Štvrté vydanie publikácie sa venuje dielu Miloša Alexandra Bazovského.
Vydanie publikácie podporil Fond na podporu umenia.
foto
foto
foto
logo