Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ilja Holešovský: Quo usque tandem?

Ilja Holešovský: Quo usque tandem?

Pri príležitosti autorovho životného jubilea

Keramická tvorba Ilju Holešovského je veľmi pestrá a obšírna. Rozmanitosť jeho diel

poukazuje na autorovu bezbrehú fantáziu a tvorivosť, ktorá ho sprevádza už mnoho dekád. Je

to celoživotná záležitosť, vášeň, nutkanie pretvárať hlinu do storakých podôb a objavovať

stále nové možnosti realizácie. Jeho tvorbu formovali študijné cesty a medzinárodné

sympóziá v Českej republike, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Fínsku, Turecku, Rakúsku,

Francúzsku či Lotyšsku. Všade zbieral skúsenosti, nasával atmosféru, kultúru jednotlivých

krajín, experimentoval s hmotou, tvarom, výpalom, samotnými námetmi a všetko to zúročil

vo svojom rozsiahlom diele.

foto

V povedomí verejnosti rezonujú najmä jeho z hliny do detailu vyformované a farebne

glazované veristické zátišia – trompe l´oeil, ktoré na prvý pohľad oklamú nejedného diváka.

Tenisky, boxerské rukavice, zákusky, či cigaretové ohorky sú na nerozoznanie od svojich

pominuteľných predlôh. Táto popartová línia sa u autora rozvíja od 80-tych rokov, kedy

priniesla nový vietor do československej keramickej tvorby. Bol to zámer preniesť na domácu

pôdu niečo západné, moderné, nevšedné a chvíľu trvalo, kým si tieto námety našli pochopenie

u odborného i laického publika, no dnes sú ikonickými dielami autorovej tvorby.

Ak hovoríme o tematických líniách, v dielach Ilju Holešovského ich vedľa seba nažíva hneď

niekoľko. Tie najhlavnejšie sa tiahnu autorovou tvorbou nepretržite aj desaťročia, iné sú

prerušované alebo dokonca úplne zanikli v prospech iných projektov.

Jednou z dôležitých línií jeho umeleckého prejavu, ak nie najdôležitejšou, je figúra. Od

miniatúrnych krehkých sošiek až po plastiku v životnej veľkosti. Námety z každodenného

života, politiky, športu, oslava ženského pôvabu, ale aj kritika spoločnosti. Skupinové

kompaktné kompozície tanečníc striedajú vratkí akrobati, ich štruktúrovaná až expresívna,

nepokojná povrchová úprava v nás evokuje dynamiku pohybu jednotlivých postáv.

V kontraste s nimi nám rovnako ako v zátišiach autor predstavuje svoje majstrovstvo

realizmu, napríklad v rozmernej figurálnej inštalácii „A nepýtajte sa ma, ako sa cítim“. Popri

figurálnych námetoch sa v jeho tvorbe objavujú aj zvieracie motívy reálnych aj mystických

tvorov, niekedy s nádychom personifikácie, počlovečené, odrážajúce jednotlivé ľudské

charaktery. Špecifickou skupinou, v ktorej využíva tieto figurálne a animálne realizácie sú

návrhy ocenení za rôzne zásluhy v oblasti kultúry a spoločenského diania (Cena Karla Čapka,

Osobnosť mesta Trenčín,...), kedy do nich vkladá aj obsahovú hodnotu prepojenú s kontextom

ocenenia.

Paralelne s voľnou keramickou tvorbou sa Ilja Holešovský venuje aj úžitkovej keramike, ale

nie len tak povrchne, ale so všetkou vážnosťou a profesionálnym prístupom tak, aby aj každá

šálka, misa či svietnik boli hodnotným umeleckým a zároveň funkčným predmetom. Hrá sa so

štruktúrou, farebnosťou, dizajnom a postupne si vypracoval v tomto odvetví svoj

charakteristický rukopis. Úžitková keramika nie je u neho niečo banálne, jednoduché, ale

vdychuje jej rovnaké čaro ako všetkým svojim umeleckým dielam.

 foto

Ďalším rozmerom spestrujúcim umelcovu celoživotnú tvorbu je keramický obraz – keramická

maľba, s ktorou experimentoval ešte v začiatkoch svojej tvorby, a ktorá u neho najmä

v poslednom období dostáva viac a viac priestoru. V potemnenej monochromatickej sérii

röntgenových snímok – anatomických štúdií, vytvorených na prelome milénia, nám

predvádza svoju figurálnu a kresebnú zdatnosť. Rozvíjaním tematiky závesného keramického

obrazu dospel postupne až k farbami hýriacim vedutám slovenských i zahraničných miest ale

i k figurálnym svetským či náboženským námetom s jemnou, vzletnou kresebnou líniou.

Ako dovŕšenie prezentácie autorovej eklektickej tvorby vystavujeme aj výber z grafickej línie

- „PFky“, ktoré tvorí už desaťročia, len tak pre radosť a odráža sa v nich jeho súdobá

keramická tvorba, pričom v nich neraz reflektuje dobové dianie - reaguje na aktuálne témy

v spoločnosti. Aj tu nám predostiera svoj zmysel pre humor, nadsázku a kresebnú bravúru.

Dokazuje nám tak, že mu svedčí aj dvojrozmerný umelecký prejav.

Prezentovaný výber diel je len malým zlomkom bohatej tvorby Ilju Holešovského, v ktorej sa

prelínajú figurálne, animálne, náboženské, abstraktné, landartové námety, hlavolamy,

exteriérové realizácie či úžitková keramika. Je autorom, ktorý ani chvíľu neprešľapuje na

mieste, ale napreduje, vnára sa stále do nových a nových tém nerozlučne prepojený s hlinou.

 

Lucia Mošková

Fotogaléria

33 fotografií