Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Inovovaná expozícia M. A. Bazovského

Inovovaná expozícia M. A. Bazovského

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pri príležitosti 40. výročia svojho založenia inovovala stálu expozíciu Miloša Alexandra Bazovského. Návštevníci si ju môžu pozrieť v pozmenenom zložení a predovšetkým v nových priestoroch.

Dielo Miloša Alexandra Bazovského je dominantou zbierkového fondu galérie. V súčasnosti ho tvorí spolu 478 obrazov, 699 kresieb a grafík, ktoré bezpochyby patria ku skvostom slovenského výtvarného umenia. Inovovaná expozícia Miloša Alexandra Bazovského pripravená pri príležitosti 40. výročia založenia galérie sa momentálne nachádza v dvoch výstavných sieňach na prízemí budovy a tvorí ju 52 malieb a 18 kresieb.
Mnohé obrazy dostali v tomto roku vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR nové rámy, ktoré majú ešte zdôrazniť umeleckú výpoveď Miloša Alexandra Bazovského. Doposiaľ boli Bazovského diela adjustované poväčšine v rámoch s jednotným dizajnom. Návštevníci v tomto výbere uvidia tie najkvalitnejšie diela z maliarovho ateliéru zastúpené v zbierke Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.

Fotogaléria

6 fotografií