Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Inšpiratívna výstava Jozef Bajus – Vzdialené volania

Inšpiratívna výstava Jozef Bajus –  Vzdialené volania

„Jozef Bajus sa zaoberá nielen silnými ekologickými, sociálnymi či vojnovými témami, ale aj výsostne intímnymi.  Nie je nejakým moralizátorom, konštatuje skutočnosti týkajúce sa v konečnom dôsledku každého z nás alebo sa venuje súkromným témam, ktorými  sa vyrovnáva  často s bolestivou realitou.  Na druhej strane je to umelec, ktorého tvorba  diel dokáže doslova pohltiť. Niekedy sa venuje aj projektom, ktoré majú v sebe  určitý „hravý“ aspekt,  napríklad pri transformácii kníh na nové výtvarné objekty,“ hovorí PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ Galérie mesta Bratislavy a kurátor výstavy Jozef Bajus – Vzdialené volania.
„Je pre mňa veľkou cťou byť zaradený do plejády umelcov, ktorí vystavovali v rámci projektu. Neveril som, že by moje meno mohlo zarezonovať vo výberovom konaní. Vonku som od roku 2001, no neustále som sa snažil udržiavať kontakt z výtvarnou scénou na Slovensku. Pred menami Andy Warhol alebo Koloman Sokol mam veľký rešpekt a ďalší známi výtvarníci, ktorí v minulosti vystavovali v rámci tohto projektu  iba potvrdili vysokú kvalitu slovenského umenia,“ hovorí Jozef Bajus, umelec štrnásteho ročníka projektu Henkel Slovensko Slovensku.
O projekte Henkel Slovensko Slovensku: „Henkel Slovensko Slovensku je unikátny projekt, prostredníctvom ktorého si široká verejnosť môže potykať s dielami celosvetovo uznávaných umelcov slovenského pôvodu. Počas všetkých ročníkov projektu sme sa snažili priblížiť nielen diela významných a vo svete uznávaných slovenských umelcov, ale predovšetkým aj spôsob ich uvažovania a myslenia. V priebehu jednotlivých ročníkov sme mohli obdivovať diela takých umelcov, akými sú  Andy Warhol, Dežo Hoffmann, Koloman Sokol, Arthur Fleischmann, Ján Zoričák, Andrej Reiser, Martin Trenkler, Endre Nemes, Matej Krén, Cyprián Majerník, Yuri Dojc a Joe Klamar.
„Umelecký projekt Henkel Slovensko Slovensku prispieva k podpore slovenskej kultúry a povedomiu o nej medzi ľuďmi. Každoročne sa teší veľkému záujmu medzi divákmi z laickej i odbornej verejnosti. Mojou ambíciou bolo dostať prostredníctvom tohto projektu umenie viac a viac medzi ľudí. S radosťou vám môžem oznámiť, že po minuloročnom rozšírení výstavy do Liptovského Mikuláša, si tento rok budú môcť výstavu pozrieť  aj návštevníci v Trenčíne,“ povedal Mag. Rudolf Steger, prezident Henkel Slovensko.
„Projekt Henkel Slovensko Slovensku pokladám jednoznačne za mimoriadne úspešný. Vďaka nemu sa podarilo zmapovať tvorbu najvýznamnejších umelcov, ktorí majú korene na Slovensku a výrazne sa presadili v zahraničí. Mnohí z nich kvôli pôsobeniu v zahraničí prestali byť na Slovensku  dostatočne známi, ale  vďaka tomuto projektu si ich tvorba zaslúžila opätovnú pozornosť a  pozitívne sa prehodnocovalo aj ich miesto v histórii slovenského výtvarného umenia. Potrebné je tiež poznamenať, že to boli veľmi náročné výstavy. Príprava každej znamenala cestu do zahraničia, výskum tvorby, dovoz diel na Slovensko, ich poistenie a k nim vydanie publikácie. Toto všetko by bez generálneho sponzorstva spoločnosti Henkel Slovensko jednoducho nebolo možné,“ hovorí Ivan Jančár, riaditeľ Galérie mesta Bratislavy.
Jozef Bajus – Vzdielené volania: „Moja výstava je poznačená pobytom vonku. Sú to práce, ktoré  by ťažko vznikli v slovenskom prostredí. Od začiatku som si uvedomoval výzvu, ktorá ma čakala za oceánom. Enviromentalistické témy, týkajúce sa prostredia, v ktorom žijeme, vzduchu, ktorý dýchame, vody,  ktorú pijeme a to všetko znásobené globálnym  otepľovaním, sú témy, ktoré ma dlhodobo znepokojovali.  Okrem týchto tém sú na výstave zastúpené aj sociálno-politické témy týkajúce sa ľudského útlaku a utrpenia. Za každým vojnovým konfliktom sú hlavne nevinní ľudia, – utečenci, ktorí beznádejne hľadajú  útočisko  pred nespravodlivosťou.  Časť výstavy je poznačená aj mojím vlastným osudom – stratou milovanej manželky a ďalších blízkych osôb, ktoré ma veľmi zasiahli a v tejto dobe sa s  tým všetkým vyrovnávam.  Výtvarný dialóg s mojím otcom je tiež témou výstavy,  stále pokračuje a vnímam  ju ako rozhovor na diaľku,“ charakterizoval výstavu Jozef Bajus.
Jozef Bajus študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1979 – 1985. V súčasnosti pôsobí ako hosťujúci profesor na Buffalo State College (USA). Získal množstvo ocenení, napr. v roku 2008 cenu Esprit de Corps v kategórii umelec (Burchfield – Penney Art Center, Buffalo) alebo Cenu predsedu za vynikajúce výsledky vo výskume, vedeckej práci a tvorivosti (BSC, Buffalo). Vystavuje po celom svete a jeho diela sa nachádzajú v štátnych i súkromných zbierkach v Európe, USA a Kanade. Jozef Bajus je autorom, ktorý sa naliehavo vyjadruje k ťažiskovým a v mnohých prípadoch ťaživým témam našej doby, ako napr. násilie, vojny, ekologické problémy a pod. Často sa inšpiruje aj spomienkami na detstvo či mladosť, na diaľku komunikuje so svojím otcom a vytvára série senzitívnych diel. 

Fotogaléria

23 fotografií