Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

KL!KR!

KL!KR!

KL!KR!

Lukáš Matejka a kolektív autorov

29.12.2021-30.1.2022,

Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Palackého 27, Trenčín

plagat

Klimatická zmena bude mať na globálnej úrovni zásadné ekologické, spoločenské, ekonomické a politické dôsledky, ktoré dramatickým spôsobom zasiahnu aj našu krajinu. Ak chceme, aby boli čo najmenšie, musíme v najbližších desaťročiach znížiť emisie skleníkových plynov.

Videoartovo/mappingové projekcie KL!KR! reagujú na tému klimatických zmien. Pod pojmom klimatická kríza si každý z nás predstavuje niečo iné. Umelecký výskum Mgr. art. Lukáša Matejku, ArtD. a kolektívu mladých súčasných umelcov a študentov počíta so zozbieraním oral-osobných interpretácii klimakrízy širšieho spektra ľudí (deti, mládež, dospelí, dôchodcovia) s presahom do rozličných spoločenských vrstiev. Tieto „zápisky“ definovali námety a sub-témy mikro/makrodiel projektu.

Projekt pokračoval hľadaním lokalít, ktoré definovali miesta pre realizáciu intervenčných projekcii vo verejnom priestore. Na vzniknutej mape lokalít mesta Trenčín a jeho okolia sa odohralo počas 4 večerov 9 časovo limitovaných site-specific výstupov. Celkovo projekt predstavil širokej verejnosti kolekciu nových autorských vizuálnych diel.

Nasledoval dôkladný výber reprezentatívnych fotografii pre výstavu v Galérii M. A. Bazovského v termíne 29. december 2021 - 30. január 2022, ďalej tvorba a spustenie rozšíreného online konceptu v rámci KLIKRI webstránky.

Projekt sleduje a spracúva do autorských diel rozličné lokálne a osobné vhľady / postoje / porozumenia / nechápania / konšpirovania v rámci dôležitej globálnej témy.

Realizáciu umeleckého výskumu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. Projekt finančne podporilo mesto Trenčín – dotácia Mládež

Fotogaléria

8 fotografií