Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Krehké stretnutia so sklom v Trenčíne

Krehké stretnutia so sklom v Trenčíne
V piatok 22.októbra sa v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vernisáž výstavy Krehké stretnutia/Křehké setkání. Autorskú koncepciu pripravili za slovenskú stranu Elena Porubänová z Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a za českú stranu Martin Beníček z Krajskej galérie výtvarného umenia zo Zlína.
Výstavný projekt Krehké stretnutia/Křehká setkání, ktorý je spoločným projektom viacerých inštitúcií vznikal takmer dva roky. Jeho iniciátorom bola spoločnosť Euroregión Bílé-Biele Karpaty, ktorej cieľom je udržiavať intenzívne kontakty medziregionálneho, ba medzinárodného charakteru. Vo svojej náplni má i propagáciu sklárskych tradícií, ktoré sú v oboch regiónoch (trenčianskom i zlínskom) veľmi silné. Z tohto poznania napokon vznikol projekt, ktorý prezentuje tvorbu dvoch sklárskych, vzájomne dlhoročne spolupracujúcich škôl v trenčianskom a zlínskom kraji – Strednej odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach a Strednej umeleckopriemyselnej školy sklárskej vo Valašskom Meziříčí, ktoré pôsobia v spomínaných regiónoch. Krehké stretnutia/Křehké setkáníNadregionálny projekt na pôde oboch galerijných inštitúcií umožní obom sklárskym školám predstaviť slovenskej i českej verejnosti umeleckú tvorbu študentov, reagujúcich na najaktuálnejšie témy súčasnosti, pri uplatnení nových a moderných metód výučby. Prioritnou témou sa stala voľná interpretácia a spracovanie biomorfných a prírodných tém v kontexte ochrany a udržateľnosti krajiny a života okolo nás. V tomto tvorivom a inšpiratívnom umeleckom procese významnú úlohu zohrali nepochybne i autority pedagógov oboch škôl, pod vedením ktorých diela vznikali. Spoločná výstavná prezentácia je tak zaujímavou názorovou, myšlienkovou a tvorivou konfrontáciou nielen škôl, ale i oboch galérií, čo prispeje k ich vzájomnému obohateniu, poznaniu a ešte užšej spolupráci v budúcnosti.
Súčasťou výstavného projektu sú i dve autorské kolekcie bývalých absolventov, dnes profesionálnych sklárskych umelcov Mgr.art Patrika Illa a MgA. Josefa Divína.

Fotogaléria

7 fotografií