Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Letná škola umenia 2022

Letná škola umenia 2022

Milí rodičia, aj tento rok sme pre Vaše deti pripravili už desiaty ročník 

"Letnej školy umenia" pre deti od 7 do 11 rokov.

1. turnus  11. júl - 15. júl 2022     9.00 - 12.00 h   OBSADENÉ

2. turnus 25. júl - 29. júl 2022      9.00 - 12.00 h  OBSADENÉ

3. turnus 15. august  - 19. august 2022     9.00 - 12.00 h  OBSADENÉ

Päť dopoludní plných výtvarných techník, tvorivých aktivít, objavovania a spoznávania
umenia. Za zvýšených hygienických podmienok, častého pobytu na nádvorí galérie,
tvorenia s dielami vo výstavných priestoroch i hravými výtvarnými experimentami.

Počet detí je limitovaný.  Vstupné 30,-, Eur. 
                                   
Bližšie informácie a prihlášky na adrese:
                                                
majster.galerko@gmail.com          alebo          monika.drocarova@gmab.sk
plagat
 • Letná škola umenia prebieha denne od pondelka do piatka. Ráno začíname vždy o  9.00 hod. v  priestoroch galérie. Program končí o 12.00 hod, deti je potrebné vyzdvihnúť najneskôr o  12.30 hod.
 • Prosíme rodičov, aby nechodili s deťmi do ateliéru, ale vždy priviezli, alebo čakali vo vstupnej hale, kde dieťa od Vás preberie galerijný pracovník.
 • Pri prvom vstupe odovzdajte prosím písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Bližšie informácie a pokyny ešte aktuálne upresníme a zašleme formulár.
 • Počet účastníkov je limitovaný. Pri veľkom počte záujemcov si GMAB berie právo vybrať účastníkov.
 • Poplatok za „Letnú školu umenia“ je 30,00 € na jedno dieťa a zahŕňa program, materiál, odborný personál, pitný režim. Poplatok je potrebné zaplatiť  v  prvý deň stretnutia.
 • Program je vyskladaný z rôznych výtvarných, tvorivých a  zážitkových aktivít zameraných na vizuálne umenie, kultúru, prírodu a pod.
 • Ak bude priaznivé počasie, tvorenie bude prebiehať aj na nádvorí galérie.
 • Prosíme, aby ste deťom na stretnutia nedávali cenné predmety, podľa potreby vždy prispôsobili ich odev počasiu (prikrývka hlavy, pršiplášť, odev s dlhým rukávom).
 • V prípade poškodenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku galérie dieťaťom, budete ako právny zástupca dieťaťa znášať škodu v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. a v znení ďalších doplnení.
 • Prihlášku prosím pošlite elektronicky aj bez podpisu¸ alebo prineste podpísanú, aby sme mohli Vaše dieťa zaregistrovať. Podpísanú prihlášku prineste potom najneskôr v  prvý deň stretnutí.
 • Ak môže účastník odchádzať zo stretnutí sám, prosím uveďte to v  prihláške.
 • Akékoľvek pripomienky, informácie, prosím napíšte do mailu s prihláškou alebo priamo na prihlášku.
 • Bližšie podmienky budeme zasielať pred začiatkom Letnej školy umenia a budú prispôsobené aktuálnym nariadeniam a aktuálnej situácii.
 • Prihlášku zasielajte na adresu majster.galerko@gmail.com