Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Leto v galérii 2021

Leto v galérii 2021

Srdečne Vás pozývame na prvú letnú tvorivú sobotu na nádvorie Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne.

Pripravený pre Vás máme zaujímavý výtvarný program, výtvarné aktivty, hry na nádvorí . . . 

každú sobotu 10.00 - 13.00 nádvorie galérie

 

 plagat

Tento rok v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom , ktoré realizuje už štvrtý ročník cyklu remeselných tvorivých dielničiek pre deti - TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM s cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie v oblasti ľudového umenia.

V čase letných prázdnin sa deti môžu tešiť na spoznávanie dvoch remesiel - pod vedením Andrey Peterkovej Gontkovskej budú pracovať s hlinou a s Veronikou Weberovou budú tvoriť z drôtu:
hrnčiarska dielnička: 3. 7. • 14. 8. • 28. 8. 2021,
šperkárska dielnička: 24. 7. • 7. 8. • 21. 8. 2021,
od 10.00 h na nádvorí Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.

 

Naším zámerom je vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu nášho regiónu prostredníctvom ľudových remesiel. Pridanou hodnotou projektu je osvojenie si nových vedomostí, zručností a rôznych techník v oblasti tradičných remesiel, ktoré prispeje nielen k rozšíreniu poznatkov v tejto oblasti, ale aj rozvoju kreativity a celkovému obohateniu života detí.

plagat

 

Fotogaléria

257 fotografií