Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Marec v znamení diela Mikuláša Galandu

Marec v znamení diela Mikuláša Galandu

Mikuláša Galandu netreba predstavovať. Je jedným z najvýznamnejších zakladateľov slovenského moderného výtvarného umenia. Dielo z depozitára Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne s názvom „Nad kolískou" predstavuje galerijná pedagogička Monika Drocárová.
Maliar, autor ilustrácií, voľnej a úžitkovej grafiky, množstva kresieb a vzácny pedagóg. Napriek tomu, že sa jeho dielo vyvíjalo v pomerne krátkom čase, zanechalo neopakovateľný odkaz, ktorý dodnes zasahuje umelcov a jeho diela patria k najhodnotnejším v slovenskom umení. Mikuláš Galanda sa narodil 4.mája 1895 v Turčianskych Tepliciach.
V roku 1914 začal študovať na VŠVU v Budapešti. Po dvoch rokoch sa vracia domov a pracuje ako úradník. Podieľa sa na vydávaní ilustrovaného časopisu Hárman /Traja/, ktorý ilustruje pod značkou NIK. V roku 1922 pokračuje v štúdiu na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (knižná grafika). Tu stretáva Ľudovíta Fullu, ktorý sa stáva jeho priateľom až do smrti. V rokoch 1923 – 27 jeho štúdium pokračuje na AVU v Prahe. Počas pražských štúdií spolupracuje ako grafik s časopisom Mladé Slovensko, v roku 1924 s časopisom DAV, kde uverejňuje grafiky pod pseudonymom La Ganda. No o rok neskôr už uverejňuje a vystavuje pod svojim menom.
Na podnet svojho priateľa Ľ. Fullu sa v roku 1929 sťahuje do Bratislavy. Pôsobí ako pedagóg na Škole umeleckých remesiel, stáva sa členom a neskôr podpredsedom Umeleckej besedy Slovenska.
Dňa 5.júna 1938 však náhle zomiera. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Mikuláš Galanda patrí k vrcholným tvorcom slovenskej moderny. Vytvoril stovky ilustrácií, grafík, kresieb, ale asi len 160 olejomalieb. Za svoj krátky život si osvojil charakteristický rukopis. Jeho hlavnou témou je figurálna kompozícia. K tradičným námetom patria výjavy zo života. Známe sú jeho ružové madony, akty z rúžového obdobia (1932-1933), či diela z obdobia zbojníckych motívov. V posledných rokoch sa v tvorbe objavuje aj sociálno-kritická téma.
Dielo „ Nad kolískou", ktoré Vám predstavujeme, bolo zachytené najskôr v kresbe a následne v olejomaľbe. V roku 1928 Mikuláš Galanda namaľoval na kartóne gvašom a temperou malý obraz „Nad kolískou", ktorý je v zbierke Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne od roku 1974 ako jediná maľba tohto autora. Okrem nej vlastní galéria neoceniteľnú kolekciu kresieb a náčrtov. Maľba pochádza z predbratislavského obdobia, v ktorom dominovala kresba a farba sa len formovala v malých gvašoch a temperách. Témou maľby je slovenská vidiecka žena sediaca pri kolíske s dieťaťom.

Dielo mesiaca marec: Mikuláš Galanda: Nad kolískou

Mikuláš Galanda: Nad kolískou