Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Mikroprojekt: České a slovenské vzdelávanie umením

Mikroprojekt: České a slovenské vzdelávanie umením

Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne je významnou kultúrnou inštitúciou v Českej republike a zároveň významným dlhodobým partnerom v rôznych výstavných i projektových aktivitách s Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Vďaka dlhodobej spolupráci sa Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne stala cezhraničným partnerom Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne v mikroprojekte „České a slovenské vzdelávanie umením“, ktoré prebiehalo od 1.apríla do 30.novembra 2013 v rámci operačného programu Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a bol spolufinancovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Regiónom Bílé/Biele Karpaty. Celkové náklady projektu boli 23 500 Eur. Výška príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo 19 975 Eur. Autorom projektu a príjemcov je Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne.

Stretnutie galerijných pedagógov

V rámci projektu sa v dňoch 24.-25.apríla 2013 v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíne uskutočnilo stretnutie galerijných pedagógov z českých a slovenských galérií. Cieľom stretnutia bolo sprostredkovanie skúseností s galerijnou pedagogikou, prácou so skupinami a získať metodiku pri vytváraní interaktívnych materiálov pre návštevníkov galérií. Oboznámili sme sa s tvorbou dialógových pracovných listov k expozíciám so školiteľkou PhDr. Dagmar Lasotovou. Stretnutie obohatil aj následný praktický workshop.

Pracovné listy

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie pracovných listov k stálym expozíciám oboch galérií, ktoré obohatia návštevu expozícií školským skupinám, ale aj jednotlivcom, či rodinám. Vzniklo deväť rôznych sád s interaktívnymi úlohami pre rôzne vekové kategórie a typy škôl. Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne vytvorila osem pracovných zošitov pre jej stále expozície v českom jazyku. Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne vytvorila sadu pracovných listov k stálej expozícií národného umelca Miloša Alexandra Bazovského, s ktorou môžu pracovať viaceré vekové kategórie, mladší i starší žiaci a zároveň je určená aj pre samostatného návštevníka. Cez sadu kreatívnych úloh, doplňovačiek, kreslení si návštevník priblíži život a porozumie tvorbe maliara M.A. Bazovského. Dospelý čitateľ tam nájde aj teoretické poznatky, zápisky a udalosti zo života tohto autora. Zložky pracovných listov sú k dispozícií návštevníkom galérie, pedagógom, s ktorými sa pracuje priamo v expozícií. Môžu byť použité pre jednu návštevu alebo pri opakovaných návštevách. Pracovné listy sme pripravovali a realizovali v období jún – september 2013. 

Výmenný pobyt študentov oboch krajín a animačné programy v partnerských galériách

Jednou z ďalších aktivít projektu bolo výmenné pobyty študentov stredných škôl zo Zlínského a Trenčianskeho kraja. Skupina študentov oboch  krajín navštívila galériu na opačnej strane hranice a prostredníctvom animačných aktivít poznávali stále expozície partnerských galérií. Dňa 6.novembra 2013 prišla skupina študentov zo Zlína do Trenčína a prostredníctvom pracovných listov vytvorených v rámci projektu sa oboznámili so stálou expozíciou Miloša Alexandra Bazovského. Lektori oboch galérii vypĺňali jednotlivé tvorivé úlohy, maľovali a tvorili svoje vlastné dielo na základe získaných poznatkov pri kreatívnej prehliadke expozícií. Skupina slovenských študentov zo Strednej umeleckej školy  v Trenčíne 7. novembra 2013  navštívila a absolvovala animačný program v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíne. Bola to zaujímavá možnosť priblížiť české umenie a Baťovu architektúru Zlína slovenským študentom. Vďaka práci zlínskych lektorov a kurátorov slovenskí študenti cez hry a tvorivé úlohy spoznali najvýznamnejšie mená českého moderného maliarstva, sochárstva, či architektúry spojenej s históriou Zlína.

Bola to obohacujúca skúsenosť pracovať so študentmi oboch krajín na pôde oboch galérií. Vďaka projektu sa vytvorila možnosť zaujímavo sprostredkovať prostredníctvom pracovných listov čo najširšiemu spektru návštevníkov české i slovenské výtvarné umenie.

Mgr. Monika Drocárová

Logá mikroprojekt

Fotogaléria

19 fotografií