Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Miloš Alexander Bazovský v Prahe

Miloš Alexander Bazovský v Prahe

Začiatkom marca sa v galérii Slovenského inštitútu v Prahe uskutočnilo otvorenie výstavy „Miloš Alexander Bazovský (1899 – 1968) – výber z tvorby – zo zbierky Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne“, za prítomnosti zástupkyne Ministerstva kultúry SR Mgr. Magdalény Ševčíkovej, riaditeľa Slovenského inštitútu v Prahe Vladimíra Valoviča a kurátorky výstavy PhDr. Danici Loviškovej. Komorný výber 32 diel predstavuje tie najvzácnejšie diela galerijnej zbierky, približuje široký tematický okruh Bazovského tvorby – od figurálnych prác cez krajinomaľby až po zátišia a vystihuje základný zámer autorovej tvorby – priniesť novú a objavnú definíciu Slovenska, zdôrazňujúc jeho zvláštnu baladickosť, drsnosť i melanchóliu.

Miloš Alexander Bazovský: Brána
Vo svojej rozsiahlej tvorbe prináša  Miloš Alexander Bazovský novú a objavnú definíciu Slovenska, zdôrazňujúc jeho zvláštnu baladickosť, drsnosť i melanchóliu. Bazovský bravúrne, bez pátosu, zbytočných dramatických gest, v absolútne jadrnej skratke a znaku charakterizuje základné atribúty Slovenska a vytvára akýsi archetyp slovenskej krajiny a jej obyvateľov. Príznačný je pre neho nespútaný, odvážny kolorit a výnimočný, sugestívny maliarsky rukopis.  Bazovský dôverne pozná rázovité slovenské lokality -  najmä Turiec, Liptov, Oravu, Detvu a Horehronie, ktorých charakteristické atribúty a dominanty, ale aj nepovšimnuté a zabudnuté miesta  osobito premieta do svojich diel.  Bezprostredne, jedným dychom, buduje syntetický tvar a priestor, suverénne vystihuje charakter, morfológiu, náladu krajiny, príťažlivú konfiguráciu jej prvkov. S rovnakým zaujatím odhaľuje mágiu a poéziu meditatívnych, intímnych zátiší, motivicky zakódovaných v každodennej všednosti, podaných však vždy inak, objavne a novo. Osobitou výpovednou hodnotou sa vyznačujú Bazovského figurálne diela. V ľahko nahodenej siluete postavy či tváre nám približuje najmä duchovné rozmery ľudskej existencie – smútok, bolesť, nostalgiu, únavu či radosť žitia. V každom detaile či veľkorysom panoramatickom zábere jeho obrazov cítiť autorovu dôvernú znalosť zobrazovaného motívu, schopnosť v majstrovskej charakterizačnej skratke a osobitej expresívnej farebnosti zachytiť jeho základnú esenciu.   Výstava jedného z najvýznamnejších predstaviteľov a spoluzakladateľov slovenského moderného umenia je prístupná verejnosti do 11. apríla 2011.

Fotogaléria

10 fotografií