Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Miloš Alexander Bazovský v Roudnici nad Labem

Miloš Alexander Bazovský v Roudnici nad Labem

Dielo Miloša Alexandra Bazovského sa momentálne predstavuje verejnosti v priestoroch Galérie moderného umenia v Roudnici nad Labem. V týchto priestoroch je nainštalovaný výber Bazovského diel s názvom „Ľudia, krajiny, veci.“ Ide o ďalšie z recipročných výstavných podujatí, ktoré realizuje trenčianska galéria s partnerskými kultúrnymi inštitúciami.
Miloš Alexander Bazovský je veľmi úzko prepojený s českým prostredím. V prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia tu študoval ( u profesorov J. Loukota, V. Bukovac. M. Priner, M. Švabinský a J. Oborovský. „Iste, okrem iného vstrebával i mladistvú atmosféru slobodného umeleckého kvasu, z ktorého sa rodil moderný výtvarný jazyk,“ dodáva Alena Potůčková, riaditeľka roudnickej galérie. Bazovský sa v roku 1924 usadil v rodných Turanoch, neskôr v Martine a nakoniec bol jeho život spätý s Trenčínom, kde svoju životnú i tvorivú cestu zakončil. Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne spravuje viac ako tisíc diel z jeho pozostalosti. „Sú tu zastúpené ako definitívnejšie koncipované oleje, tak i gvaše, ktorých „rýchla“ technika umožnila odtlačiť do diela bezprostrednú pečať umelcovho vnútra,“ pripomína Alena Potůčková.
Koncepciu výstavy pripravila Danica Lovišková, riaditeľka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Bazovskému sa v jeho rozsiahlom diele podarilo odhaliť drsnú, baladickú tvár Slovenska. Dokázal bez pátosu a dramatických giest vystihnúť podstatu svojej krajiny a vytvoriť jej archetyp,“ uzatvára Danica Lovišková.

Fotogaléria

16 fotografií