Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Miloš Alexander Bazovský v Trnave

Miloš Alexander Bazovský v Trnave
Ambíciou spoločného projektu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a Galérie Jána Koniarka v Trnave je spoznávanie významných osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia prostredníctvom výmeny svojich stálych expozícií.
Najrozsiahlejšiu a najzávažnejšiu časť zbierkového fondu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne tvoria diela Miloša Alexandra Bazovského (vyše 1000 olejov, gvašov, tempier a kresieb). Najvýznamnejšie diela z tohto súboru sú v galérii už od roku 1979 prezentované v umelcovej stálej expozícii. Od 16. júna do 5. septembra 2010 bude táto expozícia - rozšírená a obohatená o vývojovo najvýznamnejšie autorove diela zo zbierkového fondu Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy - nainštalovaná v Galérii Jána Koniarka v Trnave.
V rámci reciprocity je zase stála expozícia významného slovenského sochára Jána Koniarka od 25. júna do 5. septembra 2010 prezentovaná v trenčianskej galérii. Vo svojej rozsiahlej tvorbe prináša Miloš Alexander Bazovský novú a objavnú definíciu Slovenska, zdôrazňujúc jeho zvláštnu baladickosť, drsnosť i melanchóliu. Bazovský bravúrne, bez pátosu, zbytočných dramatických gest, v absolútne jadrnej skratke a znaku charakterizuje základné atribúty Slovenska a vytvára akýsi archetyp slovenskej krajiny a jej obyvateľov.
Príznačný je pre neho nespútaný, odvážny kolorit a výnimočný, sugestívny maliarsky rukopis. Bazovský dôverne pozná rázovité slovenské lokality - najmä Turiec, Liptov, Oravu, Detvu a Horehronie, ktorých charakteristické atribúty a dominanty, ale aj nepovšimnuté a zabudnuté miesta osobito premieta do svojich diel. Bezprostredne, jedným dychom, buduje syntetický tvar a priestor, suverénne vystihuje charakter, morfológiu, náladu krajiny, príťažlivú konfiguráciu jej prvkov. S rovnakým zaujatím odhaľuje mágiu a poéziu meditatívnych, intímnych zátiší, motivicky zakódovaných v každodennej všednosti, podaných však vždy inak, objavne a novo. Osobitou výpovednou hodnotou sa vyznačujú Bazovského figurálne diela.
V ľahko nahodenej siluete postavy či tváre nám približuje najmä duchovné aspekty ľudskej existencie - smútok, bolesť, nostalgiu, únavu či radosť žitia. V každom detaile či veľkorysom panoramatickom zábere jeho obrazov cítiť autorovu dôvernú znalosť zobrazovaného motívu, schopnosť v majstrovskej charakterizačnej skratke a osobitej expresívnej farebnosti zachytiť jeho základnú esenciu.

Fotogaléria

11 fotografií