Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

V rámci úspešného projektu Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sme zmodernizovali galériu. Vďaka finančnej podpore z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) 7. REACT-EÚ Investičná priorita: 7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva,  7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii sme úspešne zrealizovali ambiciózny projektu modernizácie galérie.

Jedným z hlavných cieľov nášho úsilia bolo zlepšenie celkového prostredia pre návštevníkov galérie. V rámci investícií z IROP sme rekonštruovali sociálne zariadenia, čo prispieva k pohodliu a komfortu návštevníkov. Súčasne sme vymenili a zmodernizovali klimatizačné jednotky v rôznych častiach galérie, zabezpečujúce optimálne podmienky pre zachovanie umeleckých diel a komfort návštevníkov.

Ateliér Majstra Galerka bol predmetom komplexnej rekonštrukcie. Týmto krokom sme nielenže vytvorili nový, moderný priestor pre kreatívne výtvarné dielne, ale aj zakúpili ďalšie vybavenie, ako sú maliarske stojany a grafický lis, aby sme podporili účastníkov výtvarných dielní v ich tvorivom procese.

Technické vylepšenia, vrátane fotoaparátu, objektívu, počítača, notebooku, tlačiarne A4 a A3, tabletu s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu programov a výstupov z galérie.

Bezpečnosť návštevníkov bola prioritou, a preto sme zakúpili germicídne žiariče, ktoré účinne dezinfikujú vzduch a zvyšujú hygienické normy v galérii. K tomu sme pridali investíciu do bezbariérového prístupu s nákupom schodolezu, čím sme zabezpečili, že aj návštevníci s hendikepom môžu bezpečne a pohodlne objavovať kultúrne bohatstvo našej galérie.

Veríme, že tieto kroky nás neustále posúvajú smerom k vytvoreniu priaznivého a inkluzívneho prostredia pre všetkých návštevníkov.

Fotogaléria

10 fotografií