Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Na Noc múzeí a galérií aj fotoaparátom

Na Noc múzeí a galérií aj fotoaparátom

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vás pri príležitosti Noci múzeí a galérií pozýva do svojich priestorov zažiť neopakovateľnú atmosféru tejto výnimočnej akcie, ktorá sa už stala tradíciou. Opäť po roku prichádza do Trenčína podujatie, ktoré spája jednotlivé kultúrne inštitúcie na území mesta, aby privítali vo svojich priestoroch priaznivcov histórie, výtvarného umenia, hudby, divadla alebo umeleckého slova. Návštevníci aj v tomto roku majú možnosť za jednotné vstupné navštíviť Galériu Miloša Alexandra Bazovského, Trenčiansky hrad, Trenčianske múzeum, Katov dom, Karner sv. Michala, Mestskú vežu, alebo priestory Gymnázia Jozefa Braneckého s jeho pamätnou izbou.
Program v Galérii Miloša Alexandra Bazovského začína o desiatej hodine. Dopoludnie bude patriť najmä deťom. Divadlo Teatro Galerio pre najmenších návštevníkov pripravilo dramatizáciu rozprávky Marianny Grznárovej – Maťko a Kubko. Po je skončení, je pre deti pripravená ešte malá divadelná dielňa. Na poludnie sa začne premietanie filmov z produkcie študentov Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Ak máte radi fotografovanie a fotografiu príďte o štrnástej hodine na malý workshop s Radovanom Stoklasom. Samozrejme nezabudnite si pribaliť aj svoj vlastný fotoaparát, pretože po skončení teoretickej časti sa účastníci workshopu presunú na Mierové námestie, kde si nadobudnuté poznatky vyskúšajú aj v praxi. Trenčianska nadácia, tu v tento deň realizuje svoj projekt „Človiečik na korze 2013". O šestnástej hodine sa opäť otvoria brány divadla Teatro Galerio, kde na malých návštevníkov, čaká predstavenie Maťko a Kubko. Ďalší workshop, tentokrát s Jozefom Vydrnákom je naplánovaný na sedemnástu hodinu. Téma je: „Od latinky k hlaholike vo výtvarnom umení". Návštevníci sa zoznámia s tvorbou Jozefa Vydrnáka a následne budú pracovať s písmom a interpretovať ho do výtvarnej podoby. Ak skôr inklinujete k hudbe, tak v rovnakom čase tu bude absolventský koncert žiakov Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne. O dvadsiatej hodine je naplánovaný večerný workshop, kde môžete tvoriť z ovčieho rúna. Súčasne sa začína aj druhá časť výberu krátkych filmov študentov Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Počas celého dňa sú pripravené lektorované sprievody galériou. Na „Rendezvous s umením" môžete prísť o 11.00, 15.00, 19.00 a 21.00 hod.
V prípade priaznivého počasia ožije aj átrium galérie rôznymi tvorivými a hravými aktivitami pre rodiny s deťmi.
Vstupné (1,- Euro) zaplatíte iba v jednej z týchto inštitúcií, do ostatných máte po preukázaní sa vstupenkou vstup zdarma. Platí do všetkých zúčastnených kultúrnych inštitúcií. Deti do 15 rokov majú vstup zdarma.

Noc múzeí a galérií