Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Noc múzeí a galérií opäť úspešná

Noc múzeí a galérií opäť úspešná
Trenčianske múzeum v Trenčíne a Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne spoločne pripravili ďalší úspešný ročník celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Za jedno euro si návštevníci mali možnosť pozrieť expozície Trenčianskeho múzea - Trenčiansky hrad, Župný dom a Katov dom, priestory Galérie Miloša Alexandra Bazovského a k iniciatíve oboch spomínaných organizácií sa v tomto roku pripojilo aj novozriadené Múzeum kolies ETOP.
Živý šach a Katov dom zožali najväčší úspech

Najväčším lákadlom bol pre návštevníkov tradične Trenčiansky hrad, ako dominanta mesta. Na druhej strane povestné historky o strašidlách priťahovali zástupy zvedavcov do Katovho domu. Ako informovala Katarína Babičová, riaditeľka Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Trenčiansky hrad navštívilo počas podujatia 2460 platiacich návštevníkov a v Katovom dome začalo svoju púť po kultúrnych inštitúciách spolu 440 návštevníkov. „Okrem platiacich návštevníkov prichádzali aj tí, ktorí si vstupenku zakúpili v niektorej zo zúčastnených inštitúcií," doplnila K. Babičová. Lákadlom okrem tradičných prehliadok boli aj sprievodné podujatia, na rozmanitosti ktorých organizátori rozhodne nešetrili. Dobový tábor s kuchyňou priťahoval najmä nežnejšie pokolenie, naopak muži a chlapci si prišli na svoje na strelnici, kde si mali možnosť vyskúšať svoj zrak i šikovnosť. „Syn dvakrát trafil diviaka, takže hladní by sme určite nezostali," s úsmevom povedala Zuzana Malinková na margo synových streleckých zručností. Okrem streleckého zápolenia pripravili organizátori na hrade aj šachový turnaj, kde dôležitejšia ako pevná ruka a bystré oko bola jasná myseľ. Tohto turnaja sa zúčastnili žiaci základných škôl pod vedením člena šachového klubu z Dubnice nad Váhom Emanuela Poláka. Vyvrcholením turnaja bola finálová partia šachistov so živými figúrkami. „Najväčší úspech mal práve šachový turnaj, keď pri finálovej partii amfiteáter hradu takmer praskal vo švíkoch," povedala riaditeľka Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Katarína Babičová. Organizátori zaznamenali veľký záujem aj o večerné a nočné prehliadky hradu. V sídle Trenčianskeho múzea - Župnom dome čakali na návštevníkov okrem prehliadok expozícií aj odborné konzultácie v oblastiach numizmatiky, umeleckej histórie, genealógie, alebo archeológie. Početné skupinky návštevníkov prechádzali bránou múzea až do neskorých nočných hodín.

Multikultúrne centrum v galérii

Noc múzeí a galérií patrila aj deťomDo priestorov Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne prichádzali návštevníci už od skorého rána. Prví návštevníci prešli bránou galérie tesne po desiatej hodine. Dopoludnie patrilo v galérii deťom, ale samozrejme aj rodičom. „Pripravili sme pre nich bohatý program plný hier a súťaží a nechýbala ani sladká odmena," uviedol Ľuboš Hamaj, pracovník pre styk s verejnosťou Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Jednotlivé stanovištia boli sústredené priamo vo výstavných priestoroch, teda deti sa mali možnosť zahrať a rodičia si mohli pozrieť práve nainštalované výstavy. Popoludnie patrilo tvorivým aktivitám, o ktoré sa postaral výtvarník a veľký vyznávač života Vladimír Kudlík, ktorý pozval do svojho ateliéru nielen dospelých, ale aj deti. Pod rukami návštevníkov vznikli mnohé zaujímavé umelecké kreácie. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne si v tomto roku pripomína 40. výročie svojho založenia, preto sa organizátori rozhodli pripraviť stretnutie bývalých zamestnancov a osobností, ktoré stáli pri zrode galérie. „Týmto sme chceli zdôrazniť, často neocenenú ľudskú prácu, ktorú vykonávali naši bývali kolegovia a zdôrazniť ich čestné miesto v pestrej mozaike jubilujúcej galérie Bazovského", pripomenula Danica Lovišková, riaditeľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Pri tejto príležitosti oprášili aj archívne fotografie, ktoré nezameniteľným spôsobom komentoval prvý riaditeľ galérie Ladislav Moško. Pri pohľade na prvé sídlo galérie pripomenul, že celý jeho život bol spojený s touto budovou. „ Ako syn živnostníka som nemohol ísť študovať, tak som musel ísť na „prevýchovu" do pedagogického internátu v Trenčíne," spomína maliar, ktorý sa týmto spôsobom zoznámil s priestormi, ktoré sa mu neskôr stali pôsobiskom na dlhé roky. Podvečer patril v trenčianskej galérii filmu. „Pre svojich návštevníkov sme pripravili blok ocenených filmov z filmového festivalu Áčko, Bratislava 2008," doplnil Ľ. Hamaj. Najväčší úspech z ponúknutých filmov zaznamenal film Studený spoj, ktorý získal i hlavnú cenu na minulom ročníku festivalu. „Tento film bol taký silný, že som zabudla o čom boli tie predchádzajúce," uviedla mladá diváčka v diskusii po premietaní „teraz som si uvedomila, že je veľa ľudí, ktorí majú oveľa zložitejšie problémy ako ja," doplnila. Noc múzeí a galérií sa niesla v znamení multikultúrnej a multižánrovej náplne, kedy okrem tradičného výtvarného obsahu dostali svoj priestor aj film a hudba. O hudobnú zložku programu sa postarala mladá trenčianska kapela Next Page, ktorá sa po prvýkrát na verejnosti predstavila akustickou verziou svojej tvorby. Skvelé hudobné výkony i nezameniteľná spevácka interpretácia Jerguša Oravca roztlieskali a v závere i zdvihli zo stoličiek celé publikum.

V múzeu kolies ste mohli spoznať chuť originálnej francúzskej čokolády

K iniciatíve Trenčianskeho múzea a Galérie M. A. Bazovského sa po prvýkrát pripojilo aj Múzeum kolies ETOP. Ako informovala riaditeľka múzea - Martina Lukáčová návštevníci si okrem stálej expozície mali možnosť prezrieť aj aktuálne nainštalovanú výstavu francúzskej čokolády. Najmladšie trenčianske múzeum pripravilo aj bohatý sprievodný program „Pre fanúšikov filmu sme pripravili projekciu dokumentu o výrobe vo Fordových závodoch," doplnila M. Lukáčová. Návštevníci si mali možnosť vyraziť vlastnú mincu so symbolom múzea kolies a mestskej veže, zahrať si na klavíri z roku 1878 alebo si odniesť pekný suvenír. Podľa informácií múzea prešlo jeho bránami približne štyristo návštevníkov.

Cieľom celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií je najmä spropagovať tieto inštitúcie na verejnosti a otvoriť ich širokému spektru návštevníkov. Šestnásty májový deň a predovšetkým noc v Trenčíne sa niesli nielen v znamení rekordnej návštevnosti, ale predovšetkým opäť priniesli pre návštevníkov množstvo neopakovateľných zážitkov, pre ktoré sa do trenčianskych kultúrnych inštitúcií oplatí vrátiť znova - minimálne o rok.

Fotogaléria

17 fotografií