Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Noc múzeí a galérií v Trenčíne

Noc múzeí a galérií v Trenčíne

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa opäť po roku zapája do projektu Noc múzeí a galérií. Nosnou myšlienkou piateho ročníka podujatia je spájanie umenia a jednotlivých ľudských zmyslov. Aj v tomto roku sa galéria spája s Trenčianskym múzeom a novinkou je zapojenie Kultúrno-informačného centra Trenčín. Návštevníci môžu teda celkovo navštíviť Trenčiansky hrad, Trenčianske múzeum, Katov dom, Karner sv. Michala, Galériu Miloša Alexandra Bazovského, Mestskú vežu, Art centrum synagóga a Predajňu DORA.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne Program:
10.00 – 12.00 Otázky o umení:
poradenstvo v oblasti výtvarného umenia a starostlivosti o umelecké diela (súdny znalec v oblasti výtvarného umenia PhDr. Marián Kvasnička, kurátorka PhDr. Alena Hejlová, galerijný konzervátor Ján Špaček
10.30 – 11.30 Divadelné predpoludnie: Vlk a kozliatka
(bábkové predstavenie s tvorivou dielňou – Teatro Galerio)
13.00 – 14.00 Filmové popoludnie: Čas grimás – hraný dokument venovaný sochárovi Franzovi Xaverovi Messerschmidtovi, v hlavnej úlohe s M. Vašutom
14.00 – 15.00 Umelecká siesta: Jaroslava Šicková-Fabrici
Beseda s vystavujúcou autorkou o aktuálne prebiehajúcej výstave.
15.00 – 16.00 Divadelné popoludnie: O zlatej rybke
(detské bábkové predstavenie s tvorivou dielňou – Teatro Galerio)
16.00 – 18.00 Tvoríme z plsti:
vytvárame milé drobnosti z ovčieho rúna tradičnou technikou.
18.00 – 19.30 Hudobný podvečer:
Recitál pedagógov hudobného odboru zo Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne.
Predstavia sa: Kristína Hlistová (husle), Samuel Bánovec (klavír)
V programe odznejú diela F. Schuberta, P. I. Čajkovského, M. de Falla, C. Francka
19.30 – 20.00 Žrebovanie vecných cien pre našich návštevníkov
zakúpte si vstupenku na podujatie v galérii a vyhrajte niektorú z hodnotných cien
19.00 – 20.00 Filmový večer: Čas grimás
20.00 – 22.00 Filmový večer: študentské filmy zo 14. ročníka festivalu ÁČKO
Prehliadka výstav:
Jaroslava Šicková- Fabrici a Ján Šicko: Sochy medzi nebom a zemou
Slovenský kreslený humor a satira: 15 ročníkov Novomestského ostňa
Výber zo slovenského maliarstva I. polovice 20. storočia s dôrazom na dielo M. A. Bazovského (zo zbierok galérie)
Výstava maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Sprievodné akcie:
10.30 – 12.00 Hry pre deti na nádvorí galérie
10.30 – 14.00 Galerkova cesta (tvorivé úlohy a hry s umením pre deti)
Tvorivé aktivity:
Počas celého dňa sa môžu pridať deti i dospelí.
Pridaj farbu: maľovanie na veľkoplošný panel priamo na ulici
Prilož kameň: skladanie kamennej kompozície
Nadviaž niť: tkanie spoločného obrazu

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hradProgram:
Prehliadky hradu so sprievodcom:
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45
Matúšova veža: sprístupnená bez sprievodcu
Dobový tábor so strelnicou a kuchyňou: v priestoroch Dolného hradu
Lukostrelecký turnaj amatérskych lukostrelcov:
11.00 otvorenie súťaže v lukostreľbe
15.00 slávnostné vyhlásenie výsledkov, odovzdanie čestného šípu víťazovi.
Bufet na hrade bude otvorený do neskorých večerných hodín.
viac informácií »

Trenčianske múzeum

Trenčianske múzeum Trenčianske múzeum vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru. K najcennejším súborom v zbierkach Trenčianskeho múzea patrí rozsiahla a umelecky i historicky zaujímavá obrazová zbierka rodu Ilešháziovcov. Okrem prehliadky expozície budú k dispozícii odborní pracovníci odpovedajúci na otázky, na ktoré pri bežnej prehliadke nedostanete odpoveď.
viac informácií »

Katov dom

Katov dom Katov dom je jedinou zachovanou stavbou takéhoto typu v meste. Pravdepodobne existoval ako kamenný dom už v roku 1607. Názov Katov dom, Katovňa alebo Dom mestského kata vychádza z ústnej tradície, podľa ktorej bol dom v 17. storočí údajne obydlím mestského kata a mestskou väznicou.
viac informácií »

Karner sv. Michala

Karner svätého Michala Karner sv. Michala je jedinou podstatne neporušenou gotickou stavbou v meste mimo areálu Trenčianskeho hradu. Nájdete tu expozíciu sakrálneho umenia od obdobia gotiky až po barok. Expozícia je sprístupnená až do večerných hodín.
viac informácií »

Mestská veža a Art centrum synagóga

Mestská vežaArt centrum synagóga
Program:
10.30 – 11.30 Prehliadka historických kostýmov v okolí synagógy,Štúrovho námestia a Mestskej veže
20.30 – 22.00 Večerná módna prehliadka v Art centre synagóga
Sprievodné akcie:
V Mestskej veži aj v synagóge si môžete pozrieť výstavu maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy Trenčín.
viac informácií »

Predajňa DORA

Predajňa DORAPredajňa Dora bola založená v roku 1995 v Trenčíne na Matúšovej ulici 9 v uličke oproti Morovému stĺpu na Mierovom námestí. Vznikla z túžby jej majiteľov o prejav lásky k prírode, kultúre, originalite, umeniu a tradícii. Snažíme sa o prejavenie určitého životného štýlu. Už 15 rokov spolupracujeme s remeselníkmi a umelcami z celého Slovenska a Čiech. V obchodíku si návštevníci môžu kúpiť výrobky úžitkové aj umelecké dekorácie z dreva, kovu, keramiky a kameniny, slamy, prútia a iných prírodných materiálov, umelecké obrazy, a suveníry zo Slovenska.
viac informácií »