Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Nová publikácia pre deti

Nová publikácia pre deti

Pre svojich najmenších návštevníkov vydala Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne hravého sprievodcu svetom výtvarného umenia. Publikácia nadväzuje na úspešné vydanie detského sprievodcu „Moja prvá návšteva galérie“, ktorá bola venovaná detskému návštevníkovi galérie, rodinám, ale aj školským skupinám.

Hry s umením - náhľad katalógu

Hry s umením – je publikácia určená predovšetkým deťom predškolského veku. Jej hlavnou úlohou bude učiť deti, ako sa tvorivo pozerať na diela vystavené v galérii, hľadať inšpirácie na tvorivú prácu s vystaveným umením. Jednoduché tvorivé úlohy, rozvíjajúce grafomotoriku, fantáziu a tvorivé myslenie majú deťom umenie nielen priblížiť, ale i vytvoriť, či skvalitniť vzťah detí k nemu. Osobitne sa zameriavame na slovenské výtvarné umenie 20. a 21. storočia, ktoré je formou výstav priamo prezentované v našej galérii. Autorkou publikácie je galerijná pedagogička Mgr. Monika Drocárová. Táto publikácia má za úlohu motivovať dieťa, aby sa naučilo tvorivo vnímať umenie, vekovo primerane porozumelo dielu a všetky tieto poznatky pretransformovalo do vlastnej tvorivej aktivity.

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v roku 2010.

Ministerstvo kultúry SR