Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Nové akvizície Galérie M. A. Bazovského

Nové akvizície Galérie M. A. Bazovského

Zbierky Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa v roku 2009 rozšírili o štyri diela zakúpené s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pribudli práce sklárskeho výtvarníka Miloša Balgavého, sochárov Jozefa Jankoviča a Igora Mosného a kolekciu dopĺňa dielo maliarky Doroty Sadovskej.Sochárske i maliarske diela

Výber autorov prebehol na základe individuálnych i kolektívnych výstav realizovaných v priestoroch galérie. Sochári Jozef Jankovič a Igor Mosný sa prezentovali zakúpenými dielami na sochárskej prehliadke „Trenčín 2008". Ide o bienálne podujatie prezentujúce aktuálnu sochársku tvorbu a ucelený prehľad o najsúčasnejších trendoch, koncepciách a programoch sochárskeho prejavu. Po desiatich rokoch, zapríčinených rekonštrukciou a sťahovaním galérie do nových priestorov, sme sa opäť vrátili k tradícii úspešných sochárskych prehliadok - Trenčín 2008 - výber zo súčasného slovenského sochárstva, ktorá sa uskutočnila v septembri - novembri 2008. Na výstave sa zúčastnilo vyše 80 autorov z celého Slovenska a boli zastúpené všetky generačnej vrstvy.
Sklársky výtvarník Miloš Balgavý sa prvýkrát prezentoval na výstave v Galérii M. A. Bazovského v roku 1989, v roku 2009 sa v Trenčíne predstavil na retrospektívnej prezentácii svojej tvorby. Miloš Balgavý patrí k najvyhranenejším autorom, venujúcim sa problematike skleného objektu. Vo svojej vyše dvadsaťročnej tvorbe uplatňuje sochársky prístup vo výstavbe a spracovaní hmoty skla. Jeho sklené objekty sú tvarovo čisté, originálne a jedinečné.
Dorota Sadovská
je jedna z najvýraznejších osobností súčasnej umeleckej scény. Aktívne formuluje svoj výtvarný názor v maľbe, fotografii, videu a inštalácii. Dominantným motívom jej precízne maliarsky, tvarovo a farebne traktovaných diel je ľudská postava podaná v majstrovských skratkách, detailoch a deformáciách. V Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa predstavila na samostatnej výstave na prelome rokov 2008/2009.

Jozef Jankovič


( nar. 1937 v Bratislave, štúdium 1956 -1962 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. J. Kostku )


Jozef Jankovič: Kórejský motív III. 2006. Bronz, kameň, v 57 cm
Jozef Jankovič ako jedna z ústredných postáv hnutia Konfrontácií sa vo svojom početnom sochárskom diele zameriava predovšetkým na vzťah geometrie a figurácie. Jeho plastiky, zobrazujúce deformované figúry s hypertrofovanými končatinami, vypovedajú o bolesti a utrpení človeka a kritike totalitného režimu. V súčasnosti sa venuje premietnutiu svojho sochárskeho programu do monumentálnej koncepcie.
Igor Mosný

( nar. 1959 v Trenčianskych Tepliciach, štúdium 1979 - 1985 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor reliéfneho a figurálneho sochárstva u prof. L. Snopeka, R. Pribiša, J. Kulicha )

 

Igor Mosný: Hlava 2008. Bronz, v 31 cm
Sochárska tvorba Igora Mosného vyniká nesmiernym citom pre rôzne druhy materiálu - drevo, kameň, bronz - či už sa jedná o trojrozmerné plastiky, plakety alebo veľkorozmerné realizácie pre architektúru. Jeho dielo je charakteristické hľadaním nových posolstiev prostredníctvom starých fragmentov z minulosti, ktoré sú zakomponované súčasného tvaroslovia.
Miloš Balgavý

( nar. 1955 v Bratislave, štúdium 1978 -1984 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie sklárskeho výtvarníctva u doc. V. Ciglera a A. Žačka )

 

Miloš Balgavý: Kvet IV. 2008. Optické sklo brúsené a leštené, 42,5x14,5 cm, priemer 20 cm

Tvorba Miloša Balgavého sa orientuje výlučne na prácu so sklom, sústreďujúc sa na jeho optické vlastnosti a na farbu. Dôležité je preňho najmä spojenie skla so svetlom. Jeho sklené objekty, solitéry a kompozície sú tvarovo abstrahované do jednoduchých geometrických foriem.
Dorota Sadovská

( nar. 1973 v Bratislave, v roku 1997 ukončenie magisterského štúdia a v roku 2004 doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v roku 1999 získanie diplomu na École Nationale des Beaux Arts vo Francúzsku )

 

Dorota Sadovská: Vysoké a Nízke Tatry 1-3. Olej na plátne, 130x40 cm

Dorota Sadovská patrí k mladej generácii slovenských výtvarníkov. Popri maľbe sa venuje fotografii, video performance a priestorovej inštalácii. Vo svojej tvorbe sa zameriava predovšetkým na realisticky zobrazené ľudské telo alebo jeho fragmenty, videné z rôznych uhlov a v smelých skratkách.

 


 S podporou Ministerstva kultúry SR