Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Nové akvizície GMAB

Nové akvizície GMAB

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne získala do svojho zbierkového fondu dielo Hlas volajúceho na púšti od autora Dominika Mončeka.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

logo

foto

Dominik Monček: Hlas volajúci na púšti, 2019, železo, v. 42 cm


Dielo Dominika Mončeka ( 1970 ) bude súčasťou novej stálej regionálnej expozície galérie.
Autor dielo vyzváral z niekoľkých malých kovových častí, ktoré v rôznej intenzite vyhladil a
vybrúsil. V biblickej metafore je názov diela akousi túžbou aj apelom umelca po zmene
myslenia človeka, aj celej spoločnosti, ktorá už takmer hynie v materiálnosti, prevládajúcej
duchovnej prázdnote a povrchnosti života, ktorý vedie. Autor akoby v symbolickom výkriku
volal po spomalení, zastavení sa a zmene myslenia, ktoré neodvratne vedie ľudstvo k
záhube. Akoby v človeku už nenachádzal úprimný záujem o priateľské, neanonymné
správanie. Človek determinovaný prostredím i spoločnosťou okolo seba stráca svoju
autenticitu, jedinečnosť a predovšetkým ľudskosť. Aj fragmentácia figúry na jej
dominujúce časti (objekt: Ruka, Hlava ako maska...) je akýmsi apelatívnym gestom umelca
pre diváka, ktorý sa tak intenzívnejšie môže sústrediť na myšlienku, ktorú mu autor
predkladá.
Akademický sochár Dominik Monček (narodil sa 22. 3 1970 v Martine) žije a tvorí v
trenčianskom regióne v Pruskom pri Ilave. V rokoch 1984 – 1988 vyštudoval na Strednej
umeleckopriemyselnej škole v Kremnici odbor kováčstvo a v rokoch 1992 – 1998 na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave odbor monumentálne sochárstvo u profesora
Jankoviča. V roku 1997 absolvoval študijný pobyt v Nemecku v Karlsruhe. Venuje sa
komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe. Najradšej pracuje s drevom, kameňom a
kovom. Pri práci často využíva aj odpadové kovové segmenty, ktoré spája krútením,
zváraním, brúsením, keď kombinuje matné a vysoko lesklé plochy. Svoj originálny sochársky
rukopis zanechal aj vo viacerých interiérových a exteriérových realizáciách najmä
sakrálnych stavieb na území Slovenska.