Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Nové pracovné listy pre školy

Nové pracovné listy pre školy

Od 1. októbra 2013 máme v ponuke nové animačné programy, ktoré vás prevedú našou stálou expozíciou vďaka novo vytvoreným pracovným listom. Pútavé a interaktívne úlohy máme pripravené pre rôzne vekové kategórie detí a rôzne typy škôl, od materských cez 1. a 2. stupeň základných škôl až po stredné školy.
Tieto programy prebiehajú v rámci projektu Českej a slovenskom vzdelávanie umením, na českej strane v krajskej galérii v Zlíne a na slovenské v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Nové pracovné listy pre obe expozície vznikli aj vďaka podpore získanej z tohto mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Regiónom Biele Karpaty.

Mikroprojekt