Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Nový knižničný katalóg Carmen už aj v galérii

Nový knižničný katalóg Carmen už aj v galérii

Knižnica Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je súčasťou Regionálneho knižnično-informačného systému Clavius, ktorý umožňuje využívanie on-line katalógu. Ponúkame vám nový katalóg Carmen, ktorý je skvalitnením a zatraktívnením najmä pre používateľov. 
Katalog Carmen OPAC 2.0, zakúpil Trenčiansky samosprávny kraj pre všetkých dvanásť participujúcich zariadení, za účelom zvyšovania efektivity Regionálneho knižničného, informačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Katalóg Carmen je určený na vyhľadávanie záznamov o dokumentoch v knižničnom fonde, hlavne pre návštevníkov knižnice. Ponúka jednoduchšie a priateľskejsie prostredie, podobne ako vyhladavaci nastroj Google alebo Yahoo.