Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ochrana zbierkových predmetov prezentovaná v expozíciách

Ochrana zbierkových predmetov prezentovaná v expozíciách

Jednou z prioritných úloh a základnou odbornou činnosťou Galérie Miloša Alexandra Bazovského ako jedinej galerijnej inštitúcie v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja je odborná ochrana a starostlivosť o zbierkové predmety vo svojom fonde. Zbierkové predmety je nutné ochraňovať s cieľom zastavenia alebo spomalenia prirodzených procesov degradácie zbierkových predmetov a týmto spôsobom zachovávať ich vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu, a to predovšetkým zabezpečením optimálnych klimatických, svetelných a bezpečnostných podmienok pri trvalom uložení v depozitároch alebo pri prezentácii, štúdiu a preprave zbierkových predmetov. Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne nemala dostatočne zabezpečenú ochranu exponátov vo výstavných priestoroch. Výstavné priestory Galérie Miloša Alexandra Bazovského sa nachádzajú na štyroch podlažiach galérie a okrem premenných výstav sú v nich prezentované diela stálych expozícií - dielo Miloša Alexandra Bazovského, výtvarníci trenčianskeho regiónu a sochárska expozícia. Predovšetkým expozície Bazovského a regionálnych umelcov potrebujú zvýšený dôraz na vhodné klimatické a svetelné podmienky. Okná, ktorých je celkom 32, neboli zabezpečené ochranou proti prenikaniu škodlivého UV žiarenia (rolety na rozptyl svetla s UV ochranou, fólie zadržiavajúce UV žiarenie). Z toho dôvodu boli do expozičných priestorov na všetky okná prvého poschodia inštalované kvalitné okenné fólie značky 3M Prestige a do výstavných priestorov na prízemí a na niektorých oknách na prvom poschodí polopriepustné screenové okenné rolety, čím sa docielila nielen kvalitná ochrana pred UV žiarením, ale aj zlepšenie klimatických podmienok vo výstavných priestoroch (menšie teplotné rozdiely v rôznych ročných obdobiach a pod.).

Projekt podporil Fond na podporu umenia

logo

ilustracna foto