Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Oľga Šarinová kráča Cestou svetla

Oľga Šarinová kráča Cestou svetla
V piatok 15.októbra podvečer sa v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy akad. mal. Oľgy Šarinovej z Prievidze, ktorá sa predstavuje svojimi dielami na výstave s poetickým názvom: „Cestou svetla“. Koncepciu výstavy pripravila kurátorka Alena Hejlová.
Dielo Oľgy Šarinovej, charakteristické naliehavosťou subjektívnej výpovede je autentickým záznamom rozhovoru s Bohom, s pečaťou viery, z ktorej napája svoje poznanie i vedomie. Mimoriadna senzibilita v spojení s duchovným rozmerom a zmyslom pre poéziu pretavenú do výtvarných metafor, sa premietajú do zvrchovane originálnych diel ako z hľadiska témy, tak aj spôsobu ich výtvarného pretlmočenia. Viera, mystika ba až mysticizmus sú v jej tvorbe všadeprítomné. Jej umelecké snaženie napĺňa výtvarné riešenie fenoménu svetla a to nielen vo fyzickej podobe, ale najmä v symbolickej a duchovnej rovine. Hľadanie Svetla poznania, ale i Pravdy, Viery a Lásky a z nich prameniace vnútorné svetlo vyžarované k ostatným ľuďom – to je posolstvo tvorby Oľgy Šarinovej. Je osobnosťou, ktorá bola z hľadiska svojej životnej filozofie a výtvarných názorov vzácne vyhranená už od počiatkov svojej tvorby.

Vernisáž: Oľga Šarinová, Cestou svetlaOľga Šarinová, akademická maliarka sa narodila 26. júna 1960 v Handlovej. V rokoch 1975 – 1979 navštevovala Strednú umeleckopriemyslovú školu v Kremnici, odbor plošného a plastického rytia kovov ( prof.:T. Brezányiová, M. Ormandík ). V rokoch 1979 – 1985 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor užitej grafiky ( prof.: M. Rašla, O. Lupták ). Štúdium si súkromne doplnila u prof. A. Brunovského. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie, sekcie „Nezávislí“.
Pôsobí v Prievidzi, pravidelne sa zúčastňuje kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Svoju tvorbu prezentovala na 15 samostatných výstavách, naposledy v septembri 2010 v Galérii RKC – Regionart v Prievidzi. Je spoluautorkou 12 monumentálnych keramických diel v architektúre a v exteriéri. Za svoju tvorbu obdržala viacero medzinárodných ocenení : 1987 - Medzinárodné bienále dizajnu v Osake (Japonsko) – uznanie, 1990 – Medzinárodné bienále kresby v Krakove (Poľsko) - uznanie, 1992 – Medzinárodná výstava kresby vo Wroclavi (Poľsko) – uznanie, 2008 – Medzinárodná súťažná výstava v Grottamare (Taliansko) – cena „ Ex aequo „Premio Giovanni Emergenti, za mimoriadny prínos do medzinárodného výtvarného umenia, 2008 – III. medzinárodné sympózium „Medzinárodný rok planéty Zem“ - uznanie.

Fotogaléria

7 fotografií