Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

OPEN CALL | „FOAJÉ“ vyhodnotenie

OPEN CALL | „FOAJÉ“ vyhodnotenie

Open call vyhodnotenie

Hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. art. Barbora Petríková – riaditeľka GMAB, Mgr. Alexandra Mutala – kurátorka GMAB a MSc. Lívia Gažová, PhD. - projektová manažérka pre architektúru a verejný priestor Trenčín 2026 venovali značnú pozornosť všetkým predloženým návrhom, hľadajúc ten, ktorý najlepšie zohľadňuje zadanie otvorenej výzvy a vytvorenie diela alebo inštalácie do priestoru „foajé“ galérie. Po dôkladnej diskusii a zhodnotení všetkých aspektov každého návrhu sa komisia rozhodla pre ten, ktorý vynikal svojou kreativitou, originalitou a schopnosťou interakcie s prostredím. Vyhral návrh, ktorý najlepšie vystihoval atmosféru a charakter daného prostredia, prinášajúc do tohto priestoru novú dimenziu a zážitok pre návštevníkov. Gratulujeme víťazovi a tešíme sa na jeho realizáciu v našej galérii.

 

VLNY VÁHU

Ing. arch. Jozef Borák

Dielo bude predstavené verejnosti 20.6.2024 pri príležitostí otvorenia nových výstav v priestoroch galérie.