Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Oslavy svetového dňa cestovného ruchu

Oslavy svetového dňa cestovného ruchu
Slovenská agentúra pre cestovný ruch pripravila pre tohtoročnú letnú sezónu propagačnú kampaň na podporu domáceho cestovného ruchu - Prázdninuj na Slovensku.
Vyvrcholením tejto kampane sú práve oslavy Svetového dňa turizmu, ktoré SACR organizuje v spolupráci so samosprávnymi krajmi a pozýva všetkých záujemcov, ale najmä rodiny s deťmi do slovenských krajských miest.
V Trenčíne sa oslavy budú konať pod záštitou predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka, MPH v obchodno-spoločenskom centre Laugaricio v nedeľu 26.9.2010 od 13.00 do 18.00 hod. Pre návštevníkov je pripravený pestrý program: Zdenka Predná, detský folklórny súbor Kornička, folklórna tanečná škola z Myjavy, sokoliari skupiny Aquila z Bojníc, skupina moderného tanca Goonies, skupina Next Page, vedomostná súťaž o atraktívne vecné ceny, workshopy remeselníkov, maľovanie na tvár a balónové kreácie.
 
Plagát