Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Otvorenie nových výstav

Otvorenie nových výstav
V piatok 25. júna 2010 sa uskutočnila slávnostná vernisáž dvojice nových výstav na pôde Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Svoju aktuálnu tvorbu predstavila sklárska výtvarníčka Petra Jureňová Vlhová, ktorá sa venuje tvorbe umeleckého a úžitkového skla, dizajnérskej a interiérovej tvorbe zo skla, maľbe na sklo, tvorbe sklenených šperkov a voľnej maľbe. Autorka tak do svojich objektov vkladá vlastné filozoficko - symbolické posolstvá a ponúka divákovi ďalšie netušené asociácie. Svoje tvorivé vízie koncentruje do originálne umelecky spracovaných a zároveň divácky atraktívnych, sugestívnych inštalácií vrstvených objektov (mís, váz, pohárov a svietnikov), na pomedzí voľnej umeleckej tvorby a úžitkového dizajnu.
Návštevníci galérie sa majú súčasne ojedinelú možnosť oboznámiť sa aj s dielom sochára Jána Koniarka patriaceho k zakladateľom moderného sochárstva na Slovensku. Expozičný celok pochádza z trnavskej Galérie Jána Koniarka, ktorá aktuálne hostí na svojej pôde výber z diela Miloša Alexandra Bazovského. Ťažisko stálej expozície pozostáva z diel, ktoré sú majetkom Galérie Jána Koniarka v Trnave. Stálu expozíciu otvára najstaršia datovaná busta Podobizeň umelcovho otca, nasledovaná Hlavou Jána Krstiteľa, v ktorej nájdeme citeľný vplyv jeho profesorov a odkaz postrodenovskej modelácie. Značnú časť Koniarkovej tvorby predstavujú pomníky rôznych tém. Zastúpené sú tiež súťažné návrhy na výzdobu reprezentačných budov a alegorických tém, nevynímajúc komornú tvorbu.
Obe výstavy potrvajú do 5. septembra 2010.

Fotogaléria

11 fotografií