Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Otvorenie výstavy (Vý)Stavoprojekt Trenčín

Otvorenie výstavy (Vý)Stavoprojekt Trenčín

(Vý)Stavoprojekt Trenčín je po (Vý)Stavoprojekte Trnava z r. 2018 v poradí druhou výstavou, ktorá si kladie za cieľ preskúmať projektové ústavy fungujúce v bývalom Československu v období 2. polovice 20. storočia. Výstava vychádza z umelecko-architektonického výskumu, na základe ktorého autorka Lucia Mlynčeková zbiera čo najväčšie množstvo dostupných materiálov a prostredníctvom bádateľskej činnosti v mestských či krajských archívoch odhaľuje históriu fungovania projektových ústavov.  Nejde však o uzavretý výsledok či hotovú výstavu. Tá je otvorená, a postupne sa organicky buduje a to aj za pomoci dobrovoľného prispievania bývalých zamestnancov alebo pamätníkov do výstavy svojimi spomienkami, fotografiami či inými osobnými predmetmi. Dôležitým faktorom sa tak stáva kolektívna pamäť, ktorá napomôže uceliť obraz histórie a urbanistického vývinu a rozvoja mesta.

Okrem Stavoprojektu, ktorý bol prvým projektovým ústavom Českoskovenska, a zároveň prvým skúmaným ústavom projektu, sa na výstave možno dozvedieť, resp. prispieť viac k téme podnikov: Keramoprojekt, Stavoindustria, Agroprojekt, Texing a ďalšie, ktoré hrali dôležitú úlohu pri povojnovom urbanisitckom a architektonickom vývoji mesta Trenčín.

Téma projektových ústavov autorku zaujíma v celej jeho šírke a má záujem ju postupne spracovať vo viacerých mestách na Slovensku. 

_______________________________

LUCIA MLYNČEKOVÁ (1991, Trenčín) momentálne žije a tvorí v Prahe. V rokoch 2010 – 2016 navštevovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde absolvovala na Katedre vizuálnej komunikácie. V súčasnosti študuje na FA ČVUT v Prahe v odbore Teória architektúry a pamiatková starostlivosť. Má za sebou dve desiatky samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku, v Čechách či v Poľsku. V poslednej dobe sa zaujíma predovšetkým o povojnovú architektúru Českoskovenska, a to tiež v projektoch Hlava5 (mapovanie výtvarných diel na území Trenčín), či Ján H. Blicha (tvorba autorkinho starého otca urbanistu a architekta).

Kurátorka: Dominika Chrzanová, Radka Nedomová

plagat

Fotogaléria

49 fotografií