Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

OZNAM

OZNAM

OZNAM

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne z dôvodu prípravy plánovanej rekonštrukcie až do odvolania NEPOSKYTUJE informačné, poradenské či iné odborné služby verejnosti a vlastníkom predmetov galerijnej hodnoty. Akými sú hodnotenie diel, pomoc pri hľadaní autora diela, kúpe či predaji diela. Z dôvodu sťahovania zbierkového fondu pozastavujeme akvizičnú činnosť galérie až do znovuotvorenia v roku 2026.

Ďakujeme sa pochopenie.