Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

PF 2023

PF 2023

PF 2023

plagat

autorka Pf: Kristína Mičová

Kristína Mičová (1994) sa vo svojej tvorbe venuje témam krajiny a času.
Zaoberá sa otázkami bytia, času a priestoru. Pracuje v médiách kresby, fotografie, textu. Prepájanie
vizuálneho obrazu s textom je autorskou formou kontemplácie, premýšľania a uvedomenia si sveta
pomocou jemných náznakov prepojenia človeka s tým, čo ho obklopuje. Jej tvorbu charakterizujú
prevažne ucelené koncepčné série, autorské knihy, videoprojekcie, zapojenie drobných nájdených
objektov a textu.
V roku 2019 ukončila magisterské štúdium na VŠVU v Bratislave.
Na konte má niekoľko kolektívnych a samostatných výstav na Slovensku
a v zahraničí. Príležitostne sa venuje grafickým technikám a knižnej ilustrácii.
Žije a tvorí v Trenčíne.