Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ponuka animačného programu v zlínskej galérii

Ponuka animačného programu v zlínskej galérii

V rámci mikroprojektu "České a slovenské vzdelávanie umením", ktorý realizuje Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne v rámci operačného programu Program cezhraničnej spolupráce Česká republika - Slovenská republika 2007-2013 spolufinancovaného z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ponúkame účasť na animačnom vzdelávacom programe ku stálej expozícii v Krajskej galérii moderného umenia v Zlíne. Program sa uskutoční 7. novembra, je  jednodňový a je riešený formou cezhraničného zájazdu do Českej republiky, kde sa študenti zoznámia so stálou expozíciou zlínskej galérie a pod vedením galerijných lektorov budú pracovať s pripravenými pracovnými listami.

Organizačná stránka zájazdu bude riešená pomocou cestovnej agentúry, ktorá zabezpečí dopravu vhodným autobusom, občerstvenie účastníkov, poistenie a povinný pedagogický sprievod. Tejto aktivity sa zúčastnia za slovenskú stranu galerijná pedagogička Galérie M.A. Bazovského Monika Drocárová. Zúčastniť sa môže skupinka min. 15 študentov a pedagogický dozor. Vyššie vymenované náklady sú hradené z uvedeného mikroprojektu.

Doprava je zabezpečená z Trenčína do Zlína a späť . V prípade, že by o ponuku prejavila záujem stredná škola z iného mesta ako Trenčín, účastníci sa musia na vlastné náklady dopraviť do východzieho bodu cesty, teda do Trenčína.

Vyzývame preto stredné školy Zlínskeho kraja s výučbou výtvarnej výchovy, ktoré majú záujem o účasť v tomto projekte, aby kontaktovali Mgr. Moniku Drocárovú (tel.: 032/7436858, e-mail: monika.drocarova@gmab.sk) a prihlásili sa do 15. 10. 2013. V prípade vášho záujmu bude zaslaný upresňujúce harmonogram.

 Mikroprojekt