Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ponuka Ateliéru Majstra Galerka

Ponuka Ateliéru Majstra Galerka

Ateliér Majstra Galerka ponúka pre svojich návštevníkov od januára tvorivé podujatia pre deti, dospelých i seniorov. Viac o nich sa dozviete z našej ponuky.

Galerkovo

Tvorivé dielničky pre malé deti od 18 mesiacov do 5 rokov. Každú párnu stredu od 9.30 do 11.30 hod.

21.1., 4.2., 18.2, 4.3., 18.3., 1.4., 15.3., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6. 2015

Nedeľné v(i)tvorky

Vidieť a tvoriť. Spoločné prechádzky, rozhovory a hry s aktuálnymi výstavami a s následnými tvorivými dielňami pre rodiny s deťmi od 6 rokov. Raz mesačne (každú druhú) nedeľu v mesiaci od 14.00 hod.

18.1., 8.2., 8.3., 12.4. 2015

Večerný ateliér pre dospelých

Tvorivý ateliér pre dospelých na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami. Každý nepárny utorok od 16.00 do 18.30 hod.

13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6.2015

Ateliér pre seniorov

Tvorivé dielne nielen pre seniorov na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami. Každý nepárny utorok od 9.00 do 11.30 hod.

13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6.2015

arte+

Tvorivé a oddychové stretnutia prepojené s arteterapiou pre dospelých a seniorov. Každý párny utorok od 16.00 do 18.00 hod.

28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6. 2015 

Bližšie informácie:

Mgr. Monika Drocárová
galerijný pedagóg

tel.: 032/743 68 58
e-mail: monika.drocarova@gmab.sk