Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Pozvánka na vernisáž - Juraj Oravec: Brána nádeje

Pozvánka na vernisáž - Juraj Oravec: Brána nádeje

Pozvánka - Juraj Oravec Kancelária Národnej rady
Slovenskej republiky
pozýva na vernisáž výstavyJURAJ ORAVEC

BRÁNA NÁDEJE


Západná terasa Bratislavského hradu
vo štvrtok 8.4. 2010 o 17.00 hod.

kurátorka: PhDr. Danica Lovišková
riaditeľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne