Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Pozývame Vás na otvorenie novej výstavy

Pozývame Vás na otvorenie novej výstavy
TOPOGRAFIA KRAJINY
Vernisáž výstavy: 20. 7. 2023 o 17:00 h

Trvanie výstavy: 20. 7. 2023 - 9. 9. 2023
Kurátori výstavy: Palo Macho, Ela Porubänová
Kurátorky za FBAUP, Portugalsko: Teresa Almeida, Daniela Ribeiro
Architekt výstavy: Marcel Benčík
Vystavujúci autori a autorky:
Žofia Dubová, Zuzana Gállyová, Jana Hojstričová, Rastislav Hlocký, Paulína Chrenková, Martin Jurík, Lucia Kupcová, Dávid Kurinec, Kristína Ligačová, Palo Macho, Dajana Marcinková, Daniel Matula, Petra Molnárová, Ján Mýtny ml., Katarína Pozorová, Pavlína Pšenicová, Bernadett Sláviková, Jakub Sojka, Richard Szabados, Anna Zbořilová
The Faculty of Fine Arts of the University of Porto (FBAUP), Portugal
Teresa Almeida, Cristiana Macedo, Andreia Pereira, Cassandra Pereira, Daniela Pinheiro, Ana Sofia Ribeiro, Daniela Ribeiro, Giulia Yoshimura
Výstava Topografia krajiny je výstavou zameranou na prezentáciu obrazu na skle. Z pozície médií môžeme hovoriť o kresbe, maľbe a fotografii na skle. Podmienky pre obrazové výstupy sú podporované koncepciou odborného predmetu Maliarske a dekoratívne techniky na sklo na VŠVU od roku 2012. Na výstave sú prezentovaní pedagógovia, absolventi, študenti a študentky zo skla, intermédií, grafiky, maľby, reštaurovania a fotografie na VŠVU v Bratislave a pedagogičky a študenti z The Faculty of Fine Arts of the University of Porto (FBAUP), Portugalsko.

Názov výstavy Topografia krajiny hovorí o forme reliéfu, farebnosti, o svetle a štruktúre, o objeme, o priestore aj o individuálnom autorskom prístupe k tejto téme, ako východzí moment pre jej zobrazovanie alebo v kontexteabstraktného obrazu.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Projekt bol podporený z programu KEGA 004VŠVU-4/2022.