Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Pozývame Vás na prednášku Expanzia tradičných 2D médií a ich tendencie na slovenskej scéne a vo svetovom umení

Pozývame Vás na prednášku Expanzia tradičných 2D médií a ich tendencie na slovenskej scéne a vo svetovom umení

Pozývame Vás na prednášku

Lucia Gregorová Stach: Expanzia tradičných 2D médií a ich tendencie na slovenskej scéne a vo svetovom umení

v piatok 25.11.2022   16.00 v priestoroch Galérie M.A.Bazovského v Trenčíne

plagat