Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Priemyselný areál Merina ožije mladým umením

Priemyselný areál Merina ožije mladým umením

V dňoch 17. – 22. júna 2013 sa v trenčianskom areáli bývalej textilnej továrne Merina uskutoční výtvarné sympózium HALA2013. Textilná továreň má v Trenčíne dlhodobú tradíciu. Jej dlhoročné pôsobenie veľmi podstatne ovplyvnilo fungovanie mesta a dalo mu jedinečný charakter a prestíž. V súčasnosti sa však priemyselné haly nevyužívajú na textilnú výrobu, ale sa prenajímajú rôznym firmám a mnoho z nich je dokonca nevyužitých a chátrajú.
Mladí umelci zo Slovenska i Českej republiky dostanú vo výrobných halách priestor na vlastnú prezentáciu svojej tvorby. Za úlohu majú využiť potenciál daného priestoru, jeho genius loci a vytvoriť tak jedinečné diela, reflektujúce industriálnu atmosféru. Tento projekt má potenciál sprístupniť a zatraktívniť i v Trenčíne tento už takmer nevyužívaný priemyselný areál a opätovne do neho vniesť život. Na sympóziu sa zúčastní cca 30 umelcov z Trenčína a okolia, ale i z Bratislavy, Banskej Bystrice i Českej republiky. Medzi zastúpenými výtvarnými druhmi nebudú chýbať klasické médiá maľby na rôznych povrchoch či sochy, ale ani priestorové, svetelné či zvukové inštalácie.
Všetky vytvorené diela budú v sobotu sprístupnené pre verejnosť vernisážou a tieto priestory oživia i ďalšie zaujímavé akcie kultúrneho charakteru – koncerty rôznych hudobných žánrov, tanečné predstavenia, módna prehliadka mladých módnych návrhárok spolu s prezentáciou odevného odboru Strednej umeleckej školy v Trenčíne.  Jednotliví umelci spolu so zaujímavými firmami a združeniami  sa budú prezentovať v rámci „Pecha Kucha night“ , zastrešenou kultúrnou inštitúciou Stanica Žilina – Záriečie.  Vo večerných hodinách sa následne predstaví svojou svetelno - hudobnou performance VJ g_da so zoskupením Matwe a Hertz, známe DJské duo Ink Midget & Pjoni a DJ Wychitawacs.
Na podujatí spolupracujú Mesto Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a dve trenčianske výtvarníčky Lucia Horňáková – Černayová a Natália Okolicsányiová. Hlavným sponzorom je spoločnosť Autoštýl a.s. Vstup na podujatie je bezplatný, návštevníci však môžu dobrovoľne prispieť.


Hala Merina