Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Príležitostná pečiatka k 40. výročiu založenia Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

Príležitostná pečiatka k 40. výročiu založenia Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
Slovenská pošta a.s. vydala pri príležitosti 40. výročia založenia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne príležitostnú poštovú pečiatku. Zberatelia a filatelisti môžu jej odtlačok získať v piatok 11. decembra 2009 na hlavnej pošte v Trenčíne.

 

 

Príležitostná pečiatka - M. A. BazovskýVydanie príležitostnej poštovej pečiatky je ďalším z krokov prezentácie Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pri príležitosti jej významného jubilea. Návrh pečiatky vyhotovil trenčiansky výtvarník akad. mal. Juraj Oravec.

Na prvý pohľad zaujme obdĺžniková kompozícia, po obvode, ktorej je umiestnený text „40. Výročie vzniku Galérie Miloša Alexandra Bazovského". Rok 1969 je rokom, kedy bola trenčianska galéria konštituovaná. V dolnej časti sa nachádza názov pošty, ktorá ju použije a dátum platnosti pečiatky. V ľavom dolnom rohu je umiestnený podpis M. A. Bazovského, ktorým signoval svoje diela. Stred kompozície tvorí reprodukcia Bazovského kresby.

 
Odtlačok poštovej pečiatky je možné získať v pobočke Slovenskej pošty v Trenčíne (hlavná pošta) na Mierovom námestí č. 21 v piatok 11. decembra 2009, kedy oslavy vyvrcholia slávnostnou vernisážou výstavy najväčších klenotov zo zbierkového fondu galérie.