Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Pripravujeme nové výstavy

Pripravujeme nové výstavy

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravuje na začiatok septembra dvojicu nových výstav. Po Igorovi Kitzbergerovi a výbere ukrajinskej grafiky ponúkneme našim návštevníkom aj tvorbu českého výtvarníka Jiří Kubového a z domácej výtvarnej scény sa predstaví jubilujúci sochár Martin Lettrich s projektom Lettrospektíva.
Prvého zo spomínaných výtvarníkov môžeme podľa kurátorky výstavy Magdaleny Deverovej charakterizovať ako neúnavného experimentátora a predstaviteľa umenia redukovaných foriem. V Trenčíne sa predstaví niekoľkými tvorivými intervenciami, aby tak zaujímavým a nevšedným spôsobom oživil výstavný priestor Galérie Miloša Alexandra Bazovského. Prostredníctvom dvoch tematických okruhov – „V atmosférickom priestore“ a „Absencia hmoty“ - sa návštevníci trenčianskej galérie môžu zoznámiť s bohatým vývojom tvorivej činnosti svojrázneho umelca.
Jiří Kubový - dielo

Aj akademický sochár Martin Lettrich (1951) patrí k významným predstaviteľom súčasného slovenského sochárstva. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravila súbornú výstavu s priliehavým názvom „Lettrospektíva“. Akademický sochár Martin Lettrich vyštudoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. L. Korkoša (1966-1970) a Vysokú školu umelecko-priemyslovú v Prahe u prof. K. Malejovského (1970-1976). Od skončenia štúdií súčasne venuje voľnej komornej plastike a sochárskemu dotvoreniu konkrétneho architektonického prostredia. Obe oblasti sa v priebehu rokov prelínajú a navzájom inšpirujú. Pre exteriérové diela je charakteristické interaktívne zapojenie dynamizujúcich prvkov – vody, svetla, pohybu, času a ľudí do celkovej kompozície. Skulptúre tak dodáva nový, využiteľný rozmer. Cieľom je zmysluplný, výtvarne jedinečný podiel na tvorbe prostredia.

Martin Lettrich - dielo

Slávnostná vernisáž výstav sa uskutoční v piatok 9. septembra 2011 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.