Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Pripravujeme nové výstavy

Pripravujeme nové výstavy

Diela klasikov slovenského výtvarného umenia vystriedajú od 19. marca mladí slovenskí výtvarníci. Odpovede na tvorivé otázky budú hľadať Monika Pavlechová a Matej Lacko. V rovnakom termíne pripravuje galéria aj výstavu akademického sochára Alojza Drahoša (1954), ktorý je známou osobnosťou slovenskej sochárskej scény.

Alojz Drahoš: Hľadanie tvaru

Akademický sochár Alojz Drahoš (1954) je známou osobnosťou slovenskej sochárskej scény, prezentovanej predovšetkým komornou bronzovou plastikou a medailérskou tvorbou. Autor za svoju predovšetkým medailérsku tvorbu získal mnohé ocenenia vo svete. S rovnakou zaujatosťou ako tvorí sa pedagogicky venuje študentom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Monika Pavlechová – Matej Lacko: Otázky a odpovede

Výstava s názvom „Otázky a odpovede“ priblíži prezentáciu tvorby najmladšej generácie výtvarných umelcov z trenčianskeho regiónu. Monika Pavlechová (1976) absolvovala v roku 2006 Vysokú školu výtvarných umení v Bartislave v ateliéri „IN“ u I. Németha. Matej Lacko absovoval VŠVU v Bratislave na Katedre grafiky a i ných médií u V. Kolenčíka. Ich aj v medzinárodnom kontexte už akceptované diela sú inšpirované najmä skúsenosťami z dlhodobého pobytu v zahraničí. Matej Lacko sa predstaví maľbou a grafikou a Monika Pavlechová prinesie do trenčianskej galérie inštalácie a videoinštalácie.