Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Pripravujeme pre vás nové výstavy

Pripravujeme pre vás nové výstavy

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravuje dvojicu nových výstav. Svoju maliarsku tvorbu predstavia Melita Gwerková a Marian Vida. Sochárskymi kompozíciami a kresbami sa o divácku priazeň bude od 20. júna uchádzať sochár Peter Oriešek.  
Melita Gwerková a Marian Vida„Manželia Melita Gwerková a Marian Vida sa delia o čas a priestor v maliarskej tvorbe i v rodinnom živote. Žijú v ňom v aktívnom vzájomnom obohacujúcom spojení. Ich obraznosť siahajúca po súčasnosti i histórii, po udalostiach dávno minulých i aktuálne prežívaných, s ľahkosťou zoskupuje bájnosť s realitou, s parafrázami aj symbolmi,“ povedala kurátorka výstavy Alena Hejlová. Výstava s názvom „Paralelné svety“ predstavuje poslednú tvorbu oboch autorov. Jej názov v sebe zároveň ukrýva viaceré odkazy: paralelné svety „ona verzus on“, paralely reálneho a fantazijného sveta, súčasnosť verzus minulosť. „Autorka  vďaka  svojmu  introvertnému založeniu  vníma  obraz  predovšetkým  ako  kúsok  svojho  sveta, prostriedok komunikácie  so  sebou  i  okolím. Odhaľuje  tajomný svet, rozpráva príbehy, záhadné a krehké, plné vzrušujúcej poetiky a imaginácie,“ dodáva kurátorka.  Tvorbu Mariana Vidu približuje kurátorka výstavy nasledovne: „Cesta  od  myšlienky  k  obrazu  je  vzrušujúcim dobrodružstvom. Očarený históriou, lapidárnosťou a  nadčasovosťou fragmentov  starých  civilizácií,  autor nastupuje cestu od poznania starých kultúr, Sumerov, Perzie, Slovanov, cez ďalšie  míľniky  histórie až po súčasnosť.“ Obaja autori sú laureátmi viacerých zahraničných cien a majú za sebou už mnohé výstavy doma ako i v zahraničí. Naposledy ich inšpirovala história starých Slovanov, ktorú pretvorili do obrazovej podoby na ich poslednej výstave „Slovanské orákulum“.

Peter Oriešek

Sochár Peter Oriešek sa do povedomia kultúrnej verejnosti zapísal ako brilantný kresliar a zdatný modelár, umelec patriaci k figuratívne orientovaným sochárom. Z jeho tvorby možno postrehnúť excelentné zvládnutý zmysel pre sochárske stvárnenie vlastných myšlienok. V jeho tvorbe sa postupne odzrkadľuje dozrievajúci životný aj umelecký názor, ktorý sa postupne zlieva do dynamického celku myšlienok, nápadov a vízií. „Už počiatočná tvorba Petra Orieška od polovice 60. rokov 20. storočia však bola inšpirovaná jeho záujmom o telesnosť človeka, či zvieraťa,“ definuje sochárovu tvorbu Alena Hejlová, kurátorka výstavy. Orieškove diela sú presiaknuté renesančnou a barokovou dynamikou, ktorá sa v jeho diele plynule snúbi s bravúrne zvládnutou technikou kresby či plastiky. Kurátorka výstavy pripomína: „Oriešek má dar videnia a cit, v ktorom v pravý okamih nájde patričnú mieru a váhu tak, aby jednotlivé sochy mali svoj správny vnútorný rytmus, tektoniku a skladbu hmôt.“ Orieškove diela diváka na prvý pohľad zaujmú svojim detailným spracovaním, no na druhej strane pôsobia agresívne až surovo. Akoby autor chcel nastaviť zrkadlo súčasnému svetu, kde vládne agresia, hnev, psychický nátlak a bezmocný vzdor. Napnuté svalstvo pripomína rozorvanosť duše dnešného človeka, ktorý zápasí často so svojim okolím, ale i sám so sebou. Peter Oriešek sa v trenčianskej galérii predstavuje nielen kresbami, tvorenými technikou americkej retuše, ale aj plastikami. „Váha Orieškovho sochárskeho vyjadrenia je v jeho jedinečných modelačných schopnostiach, a to v práci s hlinou, voskom, umelou živicou a následne vo finálnej podobe v bronze,“ podotýka Alena Hejlová. Na opačnom póle Orieškovej tvorby stoja zmyselne komponované ženské postavy, ktoré zaujmú diváka nielen k charakteristickým takmer fotorealistickým stvárnením, ale aj zvodne obnaženým telom. Peter Oriešek sa vo svojej tvorbe obracal vždy viac k minulosti ako prítomnosti. „Jeho spôsob myslenia a vyjadrenia bol takmer nedotknutý reálnou súčasnosťou a starosťami o momentálne aktuality na umeleckej scéne,“ uzatvára Alena Hejlová, kurátorka výstavy.

.