Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Pripravujeme pre Vás výstavu- Jana Hojstričová - Úložisko

Pripravujeme pre Vás výstavu- Jana Hojstričová - Úložisko

Milí návštevníci, pripravujeme pre Vás novú výstavu Jana Hojstričová - Úložisko

JANA HOJSTRIČOVÁ - ÚLOŽISKO
expozícia/fotografia/depositum
kurátorka výstavy: Bohunka Koklesová
architekt výstavy: Marcel Benčík
Výstava ukazuje nekonečné rady evidenčných skriniek, detaily ale aj celky rôznorodých rastlín a živočíchov. Pre autorku tieto motívy sú len východiskom, pretože ďalej s nimi pracuje tak, že prekračuje rámec dokumentovania zbierok a to nielen voľbou záberu, kompozíciou, či kombináciu predmetu a priestoru. Jednoducho muzeálna kultúra, ale aj historicko-fotografický kontext sa stávajú základom pre prácu v rámci inštalácie, autorka sa zaujíma o rolu estetiky v tomto procese. Napriek enormnému množstvu záberov z jednotlivých lokalít je až samotná inštalácia priestorom, kde sa napĺňajú umelecké ašpirácie diela. Veľmi zvláštnou kombináciou fotografií z rôznych lokalít a záhrad v rôznorodom technickom prevedení a inštalovaní dochádza k prekročeniu hraníc evidencie artefaktov smerom do prostredia umenia. Interpretácia, kontext, experiment – to všetko je základný rukopis autorky
otvorenie : v utorok 7. jún 2022   17.00

plagat