Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Rudolf Moško prevezme ocenenie Fondu výtvarných umení 2009

Rudolf Moško prevezme ocenenie Fondu výtvarných umení 2009

Akademický maliar Rudolf Moško v stredu 31. marca 2010 v Bratislave prevezme ocenenie Fondu výtvarných umení 2009. Celoživotná tvorba a osobitý prínos slovenskému výtvarnému umeniu zaradili Rudolfa Mošku medzi výtvarných klasikov a jeho osoba je právom považovaná za aktuálneho nestora trenčianskej výtvarnej scény.

Tvorbou R. Mošku sa v jednej inšpiratívnej línii nesie krajina - krajina podnecujúca k formulovaniu nových myšlienok a názorov, inšpirujúca k definovaniu vlastnej predstavy krásy, chápaná ako tichý hold miestam, kde človek akosi prirodzene hľadá a nachádza azyl pred nepohodou. V Rudolfovi Moškovi sa šťastne prepája výtvarník, ktorý bravúrne ovláda kresbu, kompozíciu, mágiu farebnej skladby a výstižnú definíciu tvaroslovia s vášnivým turistom, pre ktorého je krajina celoživotným programom. Autor mapuje takmer celé Slovensko, aby nám priniesol priliehavú definíciu slovenskej krajiny, jej základu i prapodstaty a odhalil jej dušu.

Rudolf Moško - Okrúhly-vrchKrajina Rudolfa Mošku upútava svojim nesentimentálnym, zjednodušeným a monumentálne vyznievajúcim výrazom, schopnosťou v maximálne redukovaných a robustných hmotách, v odvážnom farebnom riešení odvíjajúcom sa z kontrastu sýtych, sviežich zelených, modrých a červených tónov vyjadriť jej podstatu, zmysel a základnú konštrukciu. Krajina v Moškovom poňatí je až asketicky jednoduchá, no súčasne senzuálna, nežná vo svojich ladných krivkách, ale i drsná v obnažujúcej nahote, zbavenej prikrášľujúcich detailov. Majestátnosť pádnych až sochársky cítených oblých krajinárskych hmôt v posledných rokoch vyvažuje prísnejšími, geometrickými tvarmi, ktoré sú syntézou videného, zažitého a vnútorne pretaveného. Strohý rytmus prírodných a architektonických hmôt ozvláštňuje svetlom – tajomne až mysticky žiariacim a chvejivo rozohrávajúcim atmosféru obrazov. Maliarov podmaňujúci príbeh o krajine je nasýtený jej neopakovateľnou esenciou, krásou, harmóniou a najmä nám približuje základnú filozofiu jej existencie.

Rudolf Moško - DomyProtipólom Moškovho krajinárskeho opojenia sú sugestívne a ikonograficky nekonvenčné maliarske zátišia. Fascinujú nás svojou nadčasovosťou, sviežosťou, schopnosťou bez pátosu a sentimentu pripomínať krásu každodennej všednosti a uctievať prirodzenú hierarchiu hodnôt. Schopnosť autora siahnuť až k podstate a duši motívu, odhaliť magické súvislosti, typickú morfológiu príťažlivej a nádhernej slovenskej krajiny, budú dokumentovať popri maľbe aj kresby ako východiskový predobraz jeho sugestívnych maliarskych príbehov. Rudolf Moško sa svojim náročne formulovaným programom výrazne presadil, aj napriek tomu, že pôsobí mimo hlavného umeleckého centra. V dnešnej veľmi široko diferencovanej podobe slovenského výtvarného umenia má tvorba Rudolfa Mošku osobité a nezameniteľné miesto. Je špecifická a jedinečná vo svojom sýtom, odvážnom kolorite, originálnom tvarosloví, magickej atmosfére a silnej energii, ktorá z nej vyžaruje. Jeho jadrná, robustná, vitálna, asketicky príťažlivá definícia krajiny vyabstrahovanej a zjednodušenej na podstatu prináša rehabilitáciu a znovuoživenie záujmu o žáner krajinomaľby, ktorý má svoje logické miesto a opodstatnenie nielen v histórii, ale i v súčasnosti.

Rudolf Moško
Narodil sa 22. 9. 1926 v Dobrej pri Trenčíne. V rokoch 1946 – 1949 študoval na oddelení kreslenia a maľovania pri SVŠT v Bratislave (prof. G. Mallý, J. Mudroch, D. Milly). Od roku 1949 žije a tvorí v Trenčíne. Je zastúpený v galerijných a súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Venuje sa maľbe, kresbe a v rokoch 1960 – 1988 realizoval na území Slovenska viaceré diela v architektúre (sgrafitá, štukolustrá, reliéfy, kamenné a betónové objekty, keramické mozaiky). Absolvoval vyše 40 individuálnych výstav ( Bratislava, Trenčín, Nitra, Pardubice, Zlín, Piešťany, Komárno, Galanta, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Martin, Praha, Katowice, Kragujevac, Budapešť, Havana, Cran Gevrier, Moskva, Mníchov, Brusel), zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí.

Fotogaléria

11 fotografií