Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Rudolf Moško vystavuje v Bruseli

Rudolf Moško vystavuje v Bruseli
Nestor trenčianskej výtvarnej scény – akademický maliar Rudolf Moško prezentuje svoju tvorbu na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli. Na výstave s názvom „Slovak Landscape by Rudolf Moško“ predstavuje svoju najnovšiu tvorbu, ktorá približuje originálny pohľad na slovenskú krajinu.

Akademický maliar Rudolf Moško patrí k významným predstaviteľom súčasného slovenského výtvarného umenia. Jeho prínos sa odvíja najmä v oblasti krajinomaľby. V Rudolfovi Moškovi sa šťastne prepája výtvarník, ktorý bravúrne ovláda kresbu, kompozíciu, mágiu farebnej skladby a výstižnú definíciu tvaroslovia s turistom, ktorému je krajina celoživotným programom. Autor má zmapované celé Slovensko, aby nám priniesol priliehavú definíciu slovenskej krajiny, jej základu a prapodstaty, odhalil jej dušu. Krajina Rudolfa Mošku priťahuje svojou magickou atmosférou, typicky „moškovským“ koloritom – akordom žiarivých modrých, zelených doplnených červenou či žltou, príťažlivou skladbou hmôt oprostených od nadbytočných detailov. Plynulý rytmus vlniacich sa kopcov, dolín a domov ozvláštňuje svetlom – tajomne až mysticky žiariacim a chvejivo rozohrávajúcim atmosféru obrazov. Krajina Rudolfa Mošku je vznešená, monumentálna, plná energie, pokojná a láskavá a poskytuje nám tak prepotrebný azyl pre nepohodou. Rudolf Moško prináša vo svojej tvorbe rehabilitáciu a znovuoživenie záujmu o žáner krajinomaľby, ktorá má svoje opodstatnenie nielen v histórii ale i súčasnom výtvarnom umení.

Záštitu na podujatím prevzali – Ján Figeľ, komisár Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež a Maroš Šefčovič, mimoriadny a splnomocnený velvyslanec Slovenskej republiky pri Európskej únii.

O autorovi:

Akademický maliar Rudolf Moško sa narodil 22. septembra 1926 v Dobrej pri Trenčíne. V rokoch 1945 – 49 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u prof. J. Mudrocha, G. Mallého a D. Millyho. Venuje sa maľbe a kresbe. Realizoval 40 individuálnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené vo viacerých slovenských galériách i v súkromných zbierkach. Žije a tvorí v Trenčíne.

Fotogaléria

11 fotografií