Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

„ Škola a galéria“

„ Škola a galéria“

V rámci dlhodobého projektu „ Škola a galéria“ sa naša galéria aj v tomto roku zapojila do grantovej výzvy Mesta Trenčín v rámci podpory aktivít v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. Získané finančne prostriedky boli použité na spolufinancovanie nákupu výtvarného materiálu pre kultúrno-vzdelávacie podujatia pre deti materských a základných škôl, ktoré so svojou triedou navštívili našu galériu. Spolu s deťmi sme spoznávali výtvarné umenie a inšpirovali sme sa vystavenými dielami na tvorivých dielničkách. Za finančnú pomoc Mestu Trenčín veľmi pekne ďakujeme!