Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Sochárska expozícia nie je prístupná

Sochárska expozícia nie je prístupná

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne oznamuje svojim návštevníkom, že stála expozícia: "Sochárstvo 20. storočia zo zbierok Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne" bude od dnes pre verejnosť neprístupná. Dôvodom je inštalácia novej výstavy "Trenčín 2014 - výber zo súčasného slovenského komorného sochárstva." Stála expozícia bude opäť pre verejnosť prístupná v priebehu februára 2015. Návštevníkom našej galérie sa ospravedlňujeme a zároveň ich pozývame na slávnostnú vernisáž prehliadky súčasnej slovenskej komornej plastiky, ktorá sa uskutoční v piatok 5. decembra 2014 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch galérie.