Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Spomienka na Antona Štubňu

Spomienka na Antona Štubňu

V piatok 28. novembra 2014 o 17. 00 hodine sa v galérii v priestoroch výstavy fotografií Antona Štubňu podujatie, venované spomienke na známeho trenčianskeho fotografa (výstava bola pripravená pri príležitosti nedožitého 80-teho výročia narodenia.
V príjemnej komornej atmosfére sa stretli jeho priaznivci, priatelia, spolužiaci aj rodina, aby si zaspomínali na charizmatického umelca a človeka, ktorého kultúrne, spoločenské a umelecké aktivity dodnes medzi Trenčanmi živo rezonujú.
Program začal komentovanou prehliadkou k vystaveným dielam umelca, pokračoval premietaním videa natočeného pred 20 – timi rokmi, v ktorom A. Štubňa rozpráva o umení, o vzťahu k fotografiám, ktorým sa celý život venoval. Organizátori pripravili aj ďalšie fotografie zo súkromných aktivít umelca, pri ktorých si niektorí účastníci stretnutia na umelca živo zaspomínali aj osobných spomienkach a príbehoch, ktoré majú prekvapivo dodnes v živej pamäti.
V závere stretnutia bol všetkým zúčastneným prvýkrát predstavená obrazová monografická publikácia o tvorbe a živote fotografa Antona Štubňu. Galérii sa ho podarilo vydať vďaka úspešnému grantu z Ministerstva kultúry a podpore mesta Trenčín.
Pri príjemnom a neformálnom stretnutí pri čaši vína z katalógu krátko aj čítali. Opäť sme si tak pripomenuli význam Antona Šubňu nielen pre trenčiansky región ale  viac sme spoznali najmä jeho fotografie, ktoré pre svoju  originalitu sú dodnes obdivované a uznávané nielen laickou ale aj odbornou verejnosťou.
Katalóg je v galérii k dispozícii aj po skončení výstavy, kde si ho záujemcovia môžu zakúpiť.
Diela na výstavu i na reprodukovanie do katalógu láskavo zapožičali popri Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne aj Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, súkromní zberatelia i rodina umelca.
Uverejnené i vystavené diela, aj keď mnohé z nich majú takmer 50 – rokov, svojou nadčasovosťou a modernosťou, patria k významnému kultúrnemu dedičstvu a sú významným obohatením a rozšírením poznatkov o slovenskej fotografickej moderne druhej polovice 20. storočia na Slovensku.
Ďalšie strany v katalógu sú venované výberu zo Štubňových aforizmov, úryvkom odborných textov predchádzajúcich kurátorov Štubňových výstav, úvahám jeho priateľov – fotografov a dokonca osobným spomienkam jeho spolužiakov. Na záverečných stranách sú uvedené biografické údaje aj s autorovými dobovými fotografiami, resumé autorky Ely Porubänovej aj s anglickým prekladom Radky Nedomovej.
Celý katalóg je pripravený ako odborno – populárna monografická publikácia, ktorá má cieľ zaujať nielen odbornú, ale aj širokú verejnosť. Zároveň má ambíciu stať sa významným študijným materiálom objasňujúcim život a tvorbu tejto významnej trenčianskej osobnosti.
Vďaka pripravenej výstave a vydanému katalógu tak Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne prispela k zaslúženej propagácii a medializácii života a diela trenčianskeho fotografa Antona Štubňu, ktoré patrí do trvalého fondu slovenskej fotografie 60. a 70. rokov 20. storočia.
Aj po dvadsiatich rokoch, kedy sa jeho život i dielo uzatvorili, medzi Trenčanmi dodnes rezonuje dielo charizmatickej osobnosti umelca, ktorého kultúrne, spoločenské i umelecké aktivity zanechali v Trenčíne trvalú stopu.
Výstava tak bola zaslúžene odbornou i laickou verejnosťou prijatá veľmi pozitívne, čo dokumentuje aj jej návštevnosť. Za 5 týždňov trvania ju navštívilo 1865 návštevníkov.

Ela Porubänová

Fotogaléria

6 fotografií