Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

"Spomienka na Mirka" v novomestskom múzeu

"Spomienka na Mirka" v novomestskom múzeu

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne spoločne s Trenčianskym múzeom - Podjavorinským múzeom v Novom Meste nad Váhom pripravili výstavu k nedožitým sedemdesiatinám výtvarníka Miroslava Ďuržu. Koncepciu výstavy zostavila Elena Porubänová z Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.
Výstava s familiárnym názvom „Spomienka na Mirka“, prináša prierez tvorby výtvarníka Miroslava Ďuržu, rodáka zo Zemianskeho Podhradia, ktorý vyrastal v Hornej Strede, a napokon žil a pracoval v Novom Meste nad Váhom. Vystavená kolekcia pripomína viaceré podoby  mnohotvárnej  umeleckej tvorby, ktorá ho charakterizovala niekoľko desaťročí. Z jeho tvorby možno spomenúť obrazy, ilustrácie do detských kníh, drevoryty, heraldiku, kalendáre, propagačné materiály, no najmä kreslené vtipy. „Sú briskné, vtipné a výstižné, s osobitým kresliarskym rukopisom a dodnes vtipným humorom, najčastejšie, bez slov. Akoby sa stali synonymom a predobrazom osobnosti samotného autora, jeho dynamičnosti, neutíchajúcej energie a chuti do života,“ uviedla Elena Porubänová, kurátorka výstavy na slávnostnej vernisáži. Okrem iného bol jedným z autorov myšlienky zrodu Novomestského ostňa (celoslovenskej súťaže kresleného humoru) a svojou prácou i tvorbou sa podpísal nielen v Novom Meste nad Váhom a priľahlom regióne, ale aj v rámci Slovenska, či vo svete. „Krédom Mirka Duržu bolo, že humor je vážna vec a dobrý kreslený humor nesmie urážať človeka v jeho podstate, aj keď ide o satiru,“ pripomína Elena Porubänová. Na výstave nechýbajú tiež originálne farebné ilustrácie i vydania kníh s jeho ilustráciami a karikatúrami, portréty osobností tak svetového významu i jemu blízkych priateľov. Návštevníci tu nájdu drevoryty i kresby hnedou morskou sépiou s osobitým čarom a atmosférou. Významné miesto patrí aj erbom miest a obcí, tiež osobným  erbom. „Symbolicky, aj prostredníctvom nedomaľovaného diela na stojane, zostáva stále s nami, ale najmä v spomienkach na jeho výmysly i veselé príbehy, ktoré neustále kolujú medzi jeho priateľmi,“ zakončila svoj príhovor Elena Porubänová.

Fotogaléria

13 fotografií