Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Stála expozícia M. A. Bazovského je nominovaná na Národnú cenu za dizajn

Stála expozícia M. A. Bazovského je nominovaná na Národnú cenu za dizajn

Národná cena za dizajn je prestížne ocenenie, ktoré od roku 1993 udeľuje Slovenské centrum dizajnu. Ide o najvyššiu formu uznania a prezentácie v tejto oblasti tvorivej činnosti na Slovensku. Z prihlásených 469 diel sa stála expozícia Bazovského dostala do úzkeho výberu 51 nominovaných.

Pri príležitosti 50. výročia založenia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja prešla stála expozícia maliara, po ktorom inštitúcia nesie svoje meno, kompletnou rekonštrukciu. Ten svojou odvahou, svojráznym štýlom a originálnym pohľadom na umenie prispel k formovaniu modernej slovenskej kultúry. Architektom a autorom dizajnu je Marcel Benčík, kurátorkou expozície Radka Nedomová.  Viditeľná zmena sa odrazila nielen na celkovom priestore stálej expozície. Prišlo aj na prerámovanie diel, ktoré sa dočkalo profesionálneho uznania medzinárodnej poroty.

Cieľom súťaže Národná cena za dizajn je podporiť profesionálnu prácu tvorcov dizajnu a uplatnenie slovenských dizajnérov, výrobcov a profesionálov pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnom prostredí, špeciálne v rámci Európskej únie. Nová stála expozícia galérie sa stala otvoreným nástrojom na komunikáciu s divákom, prostredníctvom ktorej je schopná interpretovať súčasným jazykom dielo Miloša Alexandra Bazovského.

https://ncd.scd.sk/?fbclid=IwAR0ZtJ_ABVgE2NRnfRsk9F3UlmfZoJ0dsJIlYS1pc3wT7YBBFmy2ZR0CNY8

foto

Fotogaléria

20 fotografií